Chcete měnit partnera?

Chcete měnit partnera? Ano nikdo z nás nejsme dokonalé stroje bez chyb. Často si sebou neseme těžké, bolavé stopy na našich srdcích, tělech, duších z předchozích vztahů a přesto se snažíme stále naplňovat ideální obrázek o lásce, která by měla být dokonalá. Jak jsem už kdysi napsala ve svém příspěvku na Facebooku, ten cit dokonalý je, ale vytváří jej dva nedokonalí lidé. Téma, zda se snažit měnit či neměnit partnera je problematické, protiřečí si a právě z toho důvodu mě napadá, kam to rozebírání vlastně vede?

Když s někým strávíte více let ve vztahu chtě nechtě převezmete nějaká nová slova do svého způsobu mluvy, dost možná se začnete věnovat novým koníčkům, aktivitám, pokud vás budou sbližovat s protějškem a mnoho dalšího… Už tohle vše na vás vykoná změnu a vy na tu změnu přistoupíte zcela dobrovolně, neboť na konci čeká odměna v podobě sdíleného, krásného citu plného nadšení, vášně, pochopení… Na základě toho vzniká asociace mezi žádoucím chováním a odměnou. Nikdo vás k tomu nenutil, netlačil.. vy jste si to zvolili a začali preferovat. Jde o přirozenou změnu, jde o váš růst. Žít v iluzi, že ta dokonalá láska existuje, protože přeci naše maminky nás takto milují, s tím nemohu souhlasit. I naše maminky na nás viděly chyby a snažily se o náš rozvoj k lepšímu. To, že to některé dělaly ne tím nejlepším způsobem je už věc druhá. Nicméně o tom tento článek není. Už od narození se vyvíjíme, rosteme.. snažíme se být v rámci svých možností lepší – osvojit si a vytrénovat vlastní přizpůsobivost. Ta je totiž otázkou vlastního přežití.

Změna partnera je nevyhnutelná a přirozená

Když spolu žijí dva lidí, nutně se setkají s tím nejlepším a nejhorším ze sebe. Je naivní myslet si, že vám ten druhý neukáže své nejhorší. Z této blízkosti plyne poznání, lekce, kterou si můžeme vzít. Klišé, jak bychom neměli partnera měnit je pravda i lež současně. Protože, ať už chceme či nechceme ze vztahu plyne blízkost, která otestuje náš charakter, naši přizpůsobivost a my za cílem vlastního přežití, naplnění, sdílení svého života se budeme měnit. Nám nejbližší člověk o nás ví první poslední, zná naše chyby… Ten správný partner vás bude motivovat, podporovat být lepšími a to povede ke změně, které bude různě velká či malá, ale pravděpodobně nastane. Jeden vedle druhého začnete v tom lepším případě růst a začnete se stávat lepšími sami pro sebe i pro toho druhého. A proč je to správně? Protože člověk, kterého jste si vybrali vám pravděpodobně imponuje něčím, kde se vy sami potřebujete / chcete stát lepšími či čemu potřebujete čelit.

Myslet si, jak je správné zůstat takoví, jací jsme – se všemi chybami, které by měl ten druhý přijímat bez mrknutí oka, je zidealizovaná představa o lásce, co dává prostor neřešit vlastní nevyrovnanost, vnitřní problémy, bolesti. Ovšem je tam jedno velké „ale“. K této pozitivní interakci může dojít jen tehdy, jestliže není o neustálých výčitkách, kritice, když dokážeme přijmout pohled druhého, přiznat si vlastní nedokonalost a otevřít se vlastnímu rozvoji směrem k malé/velké změně svých vzorců myšlení, návyků. Jenže nic z toho by nemělo znamenat, že se budete snažit měnit charakterové vlastnosti druhého, jeho hodnoty, cíle – to je nesplnitelná mise. Ovšem inspirovat jej k malé změně přístupu, uvědomění, může být velmi obohacující. Jestliže se tomu otevřete, míra vaší empatie se zvýší a rozhodně budete na cestě stát se lepšími pro sebe i druhého. Rozvoj je opakem stagnace, rozvoj je výběr, přístup, změna, aktivita = milovat. A tam, kde je oboustranná aktivita – milovat, tam se posiluje i vzájemný cit = láska. Svého partnera jste si vybrali kvůli jeho kvalitám. Nebojte se mu je přiznat a v tváří tvář uznat svou nedokonalost, chyby… Protože pak skutečně porostete nejen pro sebe, ale i pro druhého.

Komunikace, jako klíč ke změně

Ani vy ani on nejste dokonalý stroj a naučit se vyvažovat, kdy přiznat pravdu druhého (nárok mít odlišný pohled na situaci) a kdy se naopak dožadovat trpělivosti, shovívavosti ze strany druhého kvůli vašim chybám, vyžaduje schopnost upozadit vlastní ego, uvědomit si vlastní problém a právě s vědomím „já nejsem dokonalý stroj a ty můžeš mít pravdu, já si tě totiž vybral/a kvůli tomu, že ji někdy máš“, je něčím co mezi vámi bude budovat most nikoliv propast.

Nevíte, zda máte zůstat ve stávajícím vztahu? Můj online webinář „Je to ten pravý/á“ vám to pomůže odhalit!

Zajímá vás více o tom, jak vybudovat harmonii ve vztahu, neváhejte se objednat na > konzultaci

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Získat, jako první videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde