Jakým chováním se zhoršují hádky a čeho se vyvarovat

Hádky, konfrontační situace jsou součástí každého vztahu a je to zcela normální. V lepším případě může být konfrontační situace využita nakonec k dobru vztahu, k vyjasnění nedorozumění, pročištění vzduchu, obnovení či prohloubení porozumění, vyjasnění si vzájemných postojů, potřeb, hodnot a hlavně k vyřešení situace, která vedla ke konfrontační situaci způsobem, aby se neopakovala. Při konfliktu jedna strana může mít sebelepší zájem, jenže jestliže se ta druhá strana dopustí níže zmíněného chování, dojde jen k eskalaci problému. Kdy se s z malého problému mávnutím „kouzelné hůlky“ stane problém velký a úplně zbytečně. Při řešení problémů si opravdu neberte inspiraci z romantických filmů, sitcomů, seriálů apod., neboť ty jsou vytvářeny tak, aby zaujaly tu část našich mozků, která miluje drama… 

Na začátek musím v krátkosti rozebrat přirozené nastavení mužů a žen. Rozdělovat takto charakter obou pohlaví dělám nerada, protože mám velmi ráda rovnocennost. Ale skutečnost je ta, že pokud bych opomenula toto přirozené nastavení obou pohlaví, dopustím se velké chyby. Ženy jsou díky svému přirozenému nastavení sdílnější v komunikaci, empatičtější, citlivější na podmínky kolem sebe (platí i pro atmosféru). Muži jsou schopni dlouhodobě existovat v nepříznivých podmínkách kolem sebe, jsou méně sdílní, co se týká vlastních emocí, které považují ve velké většině za projev slabosti. Žena z toho důvodu bude bez sebemenších obtíží hovořit o tom, co ji trápí. Pro muže je to zbytečnost, která ničím nepodporuje zajištění jeho přežití a naopak jej otravuje a z toho důvodu se uzavře spíše do sebe. Obě pohlaví mohou inklinovat k extrémům v tomto směru, co se mohou projevovat právě ve vzájemné komunikaci. Samozřejmě do tohoto přirozeného biologického nastavení ještě zasahuje model výchovy, vzor rodičů atd. Je to velmi komplexní záležitost, která může přidat nejednomu člověku vrásku na čele.. Jak obě pohlaví tedy eskalují problém?

To nejhorší, co může muž při hádce udělat

To nejhorší, co může muž při řešení problému v komunikaci udělat je, když nebude brát v potaz pocity ženy, nebude jim naslouchat, bude naopak ženě její citlivé nastavení vyčítat, kritizovat ji za něj. Otočí vše proti ní, uzavře se do sebe, bude jednat pasivně agresivně, či verbálně agresivně. Když bude snahu ženu o komunikaci ignorovat a obviňovat ji, že se doslova vyžívá v komunikaci a otravuje jej s ní. Nejhorší je to z toho důvodu, že právě tato všechny slova, která jsou zcela zbytečná (nevedou k řešení ničeho) eskalují jakýkoliv problém. Pánové za snahou ženy s Vámi komunikovat je její přirozená touha být vyslyšena, pochopena a akceptována pro své pocity. Pokud přestřelíte je na místě jediné – vykašlat se na všechny výše uvedená slova, co jen eskalují ve větší konflikt, začít vnímat ženu – její perspektivu, dát důležitost jejím pocitům. Ona opravdu není vaše dvojče! Když přestřelíte, zraníte její city a uvědomíte si to, omluvte se a rychle. To je ta nejvíce efektivní věc, kterou můžete udělat. Protože, když to uděláte, dosáhnete svého klidu. Čím déle budete s omluvou otálet, tím větší smutek, nespravedlivost, zklamání a vztek bude žena cítit s každou další hodinou…….

To nejhorší, co může žena při hádce udělat

To nejhorší, co naopak žena může udělat je, když své pocity bude komunikovat skrz partnera „Udělal jsi mi tohle..“  a ještě u toho použije zvýšený, hlasitý projev. Každý muž slyší výčitku, obviňování, co vztáhne na veškeré své chování (ne na tu jednu konkrétní situaci, o které mluvíte vy) a hysterickou ženu, co jej neoceňuje a jen kecá, což jej otravuje, protože on chce mít klid. Pokud žena ještě navíc otevřeně zkritizuje partnera v duchu, co vše nedělá a jak dělá tohle a tohle špatně.. To je pro muže konečná, neboť muž se snaží jen tehdy, když má pocit, že je pro svou ženu „king“. Navíc jestliže žena není schopna za dané situace specificky vyjádřit, proč je zraněná bez zmiňovaných výčitek a očekává, že muž je věštec.. problém se eskaluje a dost možná i zacyklí.

Jak se efektivně hádat

Jak to tedy řešit? Existuje banální rada, která může dělat zázraky. Nejprve si uvědomte své pocity uvnitř i fyzicky, neboť cílem je zůstat v klidu a neútočit, řešit problémy musíte s chladnou hlavou – ne naopak. Když budete mít pocit, že danou situaci nemůžete vydržet, uvědomte si, že jednáte pod tíhou okamžiku, co pomine. Ono to opravdu nebude trvat navěky..  Dříve nežli COKOLIV vyslovíte, zamyslete se, kdo naproti vám stojí, jaký to je člověk, jak prožívá, jak se tváří (rozrušeně, naštvaně, smutně), co asi zrovna cítí a proč. Co jej mohlo asi zranit, co je pro něj asi důležité… a pak mluvte a dejte verbálně důležitost jeho pocitům, potřebám. Ovšem mluvte s cílem situaci řešit, nikoliv o ní mluvit pro mluvení samotné, kdy byste používali zbytečná slova, jako palnou zbraň. A když je to nezbytné omluvte se a zatraceně rychle. Jestliže je vaše komunikace s tím druhým dlouhodobě nefunkční, neváhejte se mi ozvat. Velmi ráda vám pomohu.

Hledáte konkrétní rady pro vaše vztahové problémy? Z vaší jiskřičky naděje na vylepšení, umím vykřesat ohňostroj! Více informací >

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Získat, jako první videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde