Jednou jsi dole, jednou nahoře

Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky… tak je nepromarni, protože zázraky se sice dějí, ale ne každý den.

Kam až doplujeme

Cesta každého člověka je jiná. Jedinečná, unikátní, originální, vede právě tam, kam chceme. Ať už podvědomě či vědomě, míříme k nějakému cíli, k ostrovu, který je plný nečekaného, plný překvapení, ale i očekávaného a plánovaného. Máme na výběr?

Cíl

V mládí má člověk plno přání, ideálů, představ a tužeb. Rád by miloval, cestoval, bavil se, užíval si. Potom buduje kariéru nebo se snaží zajistit si jakési životní zázemí či rezervu. Někteří touží po klidném přístavu, šťastné rodině s dětmi, bezpečném zázemí a jistotách. Jiným lichotí extravagantní plavba po rozbouřeném oceánu s nečekanými zastávkami. Jak moc se daří lidem naplňovat svá očekávání?

Život není jenom honba za materiálními statky

V každém z nás je tisíce krystalů s obroušenými a méně obroušenými hranami, tisíce genetických informací, tisíce předpokladů a tisíce nepředvídatelných faktorů. Jak a co nás ohrožuje, je ve hvězdách. Hlavu máme plnou snů a tužeb, srdce plné lásky a rozum si neví rady s emocemi. Jindy ale máme problémy s prací, financemi, dětmi, zdravím a život nám z jednoho či druhého ukrajuje a naděluje. Mnohdy i bere a neptá se. Kdo určuje pravidla?

Přítel nebo nepřítel

A tak pomalu, jindy rychle otáčíme listy v kalendáři. Plyne čas a lidé se mění, z přátel se stávají nepřátelé a z nepřátel „přátelé“. My jsme dobří a někdy taky mstiví, málokdy odpouštíme, málokdy opouštíme zaběhnuté rituály. Život nabízí mnoho variant. S dobrými kartami se dá zvítězit, ne každý si však poradí a uhraje alespoň remízu. Jak si udržet životní nadhled a vyrovnat se s lidskými chameleóny je otázkou. A tak i když je venku relativní klid, v nás zuří boj a nutí tasit zbraně. Víme však, za co bojovat?

Víra a naděje

Je slunečný den a my žijeme další z krásných dnů. V duši máme mír. Přejeme si dobrý den. Přejme si také zdraví a lásku, dávejme si upřímnost a čiňme svět lepším místem, místem pro život našich dětí a potom jejich dětí… My, jsem to i já. Já sám. Já sama. Život jsou samé otázky. Život je čas, určený k nalézání odpovědí. Chceme-li…