Komunikace, jakých chyb se dopouští většina lidí

Komunikace a chyby, s kterými se často setkávám u všech svých klientů. Znáte to, snažíte se svému protějšku něco vysvětlit a naštve vás, že ten druhý nechápe, nepřijímá a nenaplňuje vaše očekávání.. Jako první zeptejte se sebe, jestli to je vaše dvojče?

Jenže uvědomili jste si, že ten druhý opravdu není vaše dvojče, není to jasnovidec nebo snad telepat, který by věděl, co se ve vás děje či co chcete, potřebujete, očekáváte, pokud to sami neřeknete? Od druhého nemůžete očekávat, že vše bude vždy vnímat stejně, jako vy. Protože to opravdu není vaše dvojče. Druhý stejně, jako vy má právo na vlastní názor, vnímání, pocity a není na tom naprosto nic špatného.. Jestliže budete očekávat, aby druhý některé pocity neměl. Očekáváte místo člověka stroj, ovšem nikdo nejsme stroj. Pokud očekáváte, že druhý nebude dělat chyby, očekáváte dokonalost. Nikdo nejsme dokonalý.

A jaký je tedy klíč k otevření dveří s názvem „harmonie v komunikaci“? Dovolit si dát za pravdu i druhému, jeho pohledu dát důležitost a přiznat ji. To je něco, co dělá zázraky. Pak je totiž druhý nakloněn vyslyšet i vás. Jestliže od toho momentu přestanete předpokládat, vytvářet si domněnky, očekávání, které jsou založené na vašem vnímání, názoru a zkušenostech.. a přijímat, že druhý opravdu není vaše dvojče, můžete konečně uslyšet druhého. Proč? Protože vy nežijete v těle druhého a ani on ve vašem. Všechna vaše očekávání, názory jsou subjektivní – nikoliv objektivní pravda a z toho důvodu je potřeba dát důležitost pohledu obou. Takže opravdu není nic špatného na tom, že druhý vnímá něco jinak. To slovo „jinak“ nemusí být ohrožující, když budete naslouchat. Oproštěn od vlastních očekávání je cestou k pochopení toho, co druhý cítí, myslí a co rovněž chce, potřebuje. Perfektní základ pro hledání řešení..

Hledáte konkrétní rady pro vaše vztahové problémy? Z vaší jiskřičky naděje na vylepšení, umím vykřesat ohňostroj! Více informací >