činy ve vztahu

Láska a její nedostatek v činech ze strany muže

Láska a její nedostatek – muž, který zažehne lásku, vášeň v ženě, aby ji posléze zabil díky nedostatku činů, můžeme nazvat zbabělcem, emocionálně nevyspělým jedincem… To, že pozadí motivací může být zcela nezdravé, toxické související s psychickou poruchou pro teď ponechám stranou. Tento článek se bude věnovat jiné skupině mužů – těm bez psychické poruchy. 

Vstoupíte do vztahu, ten druhý se tváří, jako někdo, koho jste hledaly celý život. Pochopitelně vás to nenechá chladnými, ale zabrnká na vaše strunky a zahraje tu nejkrásnější melodii ve vašem srci. Časem se ale začnete probouzet do bolestné reality, kdy už nebude možné nadále popírat, že činy a slova partnera nejsou rozhodně v souladu. Nevěřte tomu, že je to v pořádku a vy byste měly podobné chování akceptovat.

Co vše se tedy může skrývat za podobným chováním? Přináším vám nejčastější důvody, které k tomu muže vedou

Samozřejmě nejčastějším důvodem je strach a nejistota u muže vyjadřovat své city kvůli tomu, že bude působit slabě či u ženy neuspěje. Proto se může vyhýbat hluboce emocionálním, romantickým situacím, jako jsou například vyznání lásky, překvapení, dárky, romantické schůzky.

Poměrně nepříjemným důvodem je rovněž, že v realitě života je příliš zaměstnaný, má mnoho jiných povinností a proto vlastně není připravený na realitu vztahu a závazky, co se s tím pojí, o které ve skutečnosti vůbec nestojí a jen si s vámi celou dobu hrál. Navíc pokud je ještě unavený, přetížený nemá ani motivaci, natož energii se nějak činit. Bohužel za tím vším může být ve skutečnosti rovněž jiný důvod a to je ten, že si vás zkrátka nezařadil do „škatulky – Žena vážný vztah„.

I nedostatek prostředků nebo jejich omezené zdroje mohou muži bránit v tom, že není schopen naplnit své city v činech, kdy zkrátka nedokáže ufinancovat potřebné aktivity.

Dalším důvodem je, když má muž nedostatek zkušeností. To se samozřejmě týká případů, pokud máte například mladšího partnera. Takový typ partnera se může cítit kvůli nedostatku zkušeností nejistý, protože ani neví, jak má vůbec vyjádřit své city v činech. Důvodem je, že mu chybí potřebné dovednosti, jak uspokojit potřeby ženy, stejně jako nedostatek představivosti, a zkušeností vůbec posoudit, co je vhodné.

Dalším extra nepříjemným důvodem může být jeho nedostatek sebevědomí. Ano a jsme opět u tolik omílaného sebevědomí. Nezdravé sebevědomí, nízká sebehodnota = problémy věřit vlastním schopnostem, že na to vůbec má… Díky tomu se může cítit pod větším tlakem, aby splňoval vaše očekávání, protože v pozadí je pocit, že nedokáže uspokojit vaše potřeby. Jestliže jste ještě navíc v jeho očích „jiná liga“.. Pište si, že o to větší je jeho nejistota.

Druhému ve vyjadřování pocitů, a jejich projevování mohou bránit rovněž traumata z minulosti, což může zahrnovat i bolestné zážitky z dětství nebo špatné zkušenosti z předchozích vztahů.

Vztahy mohou být opravdu složité, jaké další důvody stojí za nedostačujícími činy ze strany partnera?

Prostá lenost partnera, kdy se necítí motivovaný, aby se zapojil do romantických aktivit, projevování citů. Chybí mu iniciativa, kdy neplánuje zážitky pro svou partnerku. Navíc díky své lásce k pohodlí pro něj může být vyjadřování lásky náročné a pracné. Lenost v kombinaci s jinými faktory, jako je nedostatek času, únava z práce, může vést k tomu, že neplní své sliby, a nevyjadřuje své city v realitě života, natož, aby vyvíjel nějakou aktivitu.

Dalším velmi nepříjemným důvodem je čistý nesoulad mezi emocemi a činy, kdy muž prostě nemá ani ponětí, jak má své city naplnit v činech. Mohou mu v tom směru chybět představy, anebo hůře neví, kde vlastně leží ta správná rovnováha mezi emocemi a činy, co by pro vás byly uspokojivé.

Muž i jeho partnerka mohou mít zcela rozdílné představy o tom, co pro každého z nich znamená vyjadřování citů a vášně. Když si muž neuvědomuje, co jeho partnerka chce, anebo, když se jeho představy neshodují s jeho, vede to k nesouladu mezi city a činy.

S tím samozřejmě souvisí špatná či nedostatečná komunikace mezi partnery vedoucí k nedorozuměním, kdy jsou osobní potřeby směrem k vyjadřování citů a vášně nesprávně pochopeny. Jestliže i jeden z partnerů má potíže otevřeně, jasně, stručně komunikovat o svých potřebách, přáních, neumí naslouchat, neočekávejte dobrý výsledek.

Posledním velmi závažným důvodem jsou deprese a úzkosti, jež muži mohou bránit ve vyjadřování svých citů v činech. Navíc díky tomu, že deprese způsobuje nedostatek energie, nemá ani motivaci zapojovat se do aktivit s tím spojených.

Jaké to má důsledky, když muž nedokáže naplnit lásku v činech?

Všechny uvedené důvody povedou k  nesouladu ve vztahu, kdy spolu partneři rozhodně nebudou fungovat ve vzájemném propojení. Žena se dříve či později začne cítit ignorovaná, neoceňovaná, což povede k její nespokojenosti, a ve výsledku i k napětí ve vztahu, nebo hůře ke konfliktům, co se mohou časem značně cyklit. Žena může začít pochybovat o oddanosti partnera, jeho úmyslech, stejně, jako o citech. Časem se proto začne ze vztahu vytrácet porozumění, romantika a vášeň, což povede k pocitům neuspokojení u ženy.

Nedostatek potřebného zájmu ze strany muže pak dříve či později povede ke vzájemnému odcizení. Jestliže muž nebude opakovaně dodržovat své sliby, nebude vyjadřovat své city v činech, dojde ke ztrátě důvěry ze strany ženy, která se bude cítit podvedená, zklamaná, frustrovaná, manipulovaná, protože ji muž nebere vážně. To samozřejmě bude vést k mnoha problémům ve vztahu podrývající jeho samotnou stabilitu. Když tato situace bude trvat dlouhodobě, kdy ze strany muže nepřijde žádné řešení, pravděpodobně to povede k ukončení vztahu. Proč? Protože pro ženu může být tento opakovaný nezájem, přehlížení natolik frustrující, že se rozhodne raději vztah ukončit nebo hledat někoho, kdo naplní její potřeby.

Jak muž může překonat nesoulad mezi city a činy?

Nejvíce zásadním faktorem je otevřená a upřímná komunikace se ženou. Muž musí být schopen vysvětlit a sdělit, proč nedokáže překonat tento nesoulad v realitě života a snažit se hledat řešení této situace. To se neobjede bez empatie ze strany muže, který musí být schopen pochopit, co jeho partnerka potřebuje. Když muž chápe, co jeho partnerka potřebuje, může být schopen lépe porozumět, jak naplnit její představy. Muž ale musí především přejít ke konkrétním činům, což si může vyžadovat zapojení jeho představivosti, přemýšlení a plánování konkrétních kroků, jak dosáhnout změny. Může si například vytvořit seznam úkolů a věcí, co by měl udělat. Řešení se rovněž někdy neobejde bez zlepšení sebevědomí ze strany může a posílení jeho sebeúcty.

Jak se vy můžete podílet na vyřešení této situace?

Žena může hrát roli při řešení této situace, ovšem to neznamená, že situaci může vyřešit za partnera. Nicméně pokud budete otevřeně, upřímně a stručně s partnerem hovořit o svých potřebách, očekáváních, on vám bude naslouchat, můžete společně nalézt řešení. Jestliže se budete snažit porozumět jeho problému, můžete mu o to spíše pomoci najít řešení. Zároveň byste měla partnera podporovat v jeho snaze a oceňovat jej. Povzbuzování a motivace, aby udělal pro vztah maximum, může být tím správným motorem. Na řešení se ale musíte podíle společně, což může zahrnovat i společné plánování.

Závěrem bych ráda dodala, že řešení této situace nesmíte odkládat. Jakmile zpozorujete zmíněné chování ze strany muže, musíte jej řešit, neboť v opačném případě to povede k osobní nespokojenosti, která může být časovanou bombou pro vztah. A ta až vybuchne, nebude již pomoci..

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Získat, jako první videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde

Hledáte efektivní pomoc? Na prvním místě jste vy a já z toho „vy“ umím vyždímat to nejlepší, radikálně změnit váš život, vztah a to pouze do 12 hodin díky unikátní službě „3 měsíce s Mirkou„.

činy ve vztahu