Když si pleteme pojmy s dojmy

Když si lidé pletou pojmy s dojmy

Lidé a jejich hodnocení vztahů je čistě individuální věc. Ze všech stran na nás útočí články o vztazích. V jednom autor píše o toxické žárlivosti. V dalším o tom, jak poznat, když nás partner nerespektuje. Člověku už z toho může jít doslova hlava kolem.. Já osobně jsem se setkala s tím, jak si někteří lidé vykládají i pozitivní věci negativně. Což je ovlivněno nedostatečnou emocionální inteligencí, vyzrálostí či vzděláním. Tento článek má za cíl odkrýt typické „nešvary“, kterých se dopouštíme v hodnocení chování ze strany druhého člověka.. Tyto věci se objevují velmi často u mužů, ale samozřejmě stejným může trpět i žena.

O jaké situace přesně jde?

Zájem x toxická žárlivost

Druhý se vás dotazuje, kdo je daná osoba, s kterou se bavíte a očekává nějaké detaily. Mezi námi existuje řada lidí, která si již tuto jednoduchou větu může vysvětlit, jako projev nezdravé žárlivosti a to by mohla být velká chyba.

Typickým projevem zamilovanosti je projevování zájmu o milovanou osobu a s tím jde v ruku v ruce zájem o přátele, známe a o vaši historii. Jestliže se váš milovaný dotazuje, na opačné pohlaví, s kterým komunikujete. Ani tehdy za tím nemusí být nezdravá žárlivost! Musíte si vždy uvědomit kontext… Ten, kdo s vámi tráví mnoho času, žije s vámi, má právo vědět, kdo jsou důležité osoby ve vašem životě. Ono se to ale vztahuje i na ty osoby, s kterými trávíte více času online. Milovaný má dokonce právo být ochranitelský. Jestliže se vás takto nedotazuje bez přestání, nedomýšlí si různé iracionální scénáře, neobviňuje vás z nesmyslů, nemůžete to nazývat nezdravou žárlivostí.


Pokud se zajímáte o povzbuzení a oživení dynamiky ve vašem partnerském vztahu, neměli byste váhat využít mého jedinečného partnerského astrorozboru. Rozebírat vztahy je pro mě hračka a proto vám mohu poskytnout hluboké porozumění a cenné návody na dosažení vzrušujícího a naplňujícího partnerství. Více informací > zde


Čas zastavit nemůžete, ale přesto z něj můžete vytěžit to nejlepší! Změňte svůj život a vše v něm k lepšímu během 12 hodin.. Jsem tady pro vás a vím, jak z vás dostat to nejlepší! Neváhejte se objednat na 15 minutový hovor zdarma, kde vám prozradím, co vše pro vás mohu udělat! Více informací > zde


Zdravá žárlivost x toxická žárlivost

Když budujete důvěru ve vztahu, která opravdu není a neměla by být automatická, jak si to někdo může mylně myslet, můžete se lehce dostat do situací, které mohou pro druhého milně zavánět nezdravou žárlivostí. Jako velice jednoduchou pomůcku, jak rozpoznat rozdíl mezi těmito dvěma pojmy v reálném životě je, jestliže vnímáte, že po normální otázce ze strany tazatele, která my za cíl zjistit stav věcí, přijde ze strany tazatele tvorba iracionálních, emočně podbarvených scénářů plných nejistoty, jež následuje neustálá kontrola a podezírání ze strany tazatele. Protože a to je zásadní, i když důvěra není automatická, jedinec, který nemá s toxickou žárlivostí problém, bude vynakládat úsilí, aby vašim odpovědím věřil.

Zdravá žárlivost je svým způsobem logická, má hmatatelný důvod / příčinu. A aby se jí páry vyhnuly, je velice zdravé si ve vztahu vzájemně vyjasňovat hranice  v tom směru, co je pro nás přípustné a co není. Pro muže je velice snadné ženy obviňovat ze žárlivosti, ovšem muži si velice často neuvědomují, že mají hlavní zodpovědnost nad svými činy a neměli by vůči ženě dělat nic, co překročí její hranice. Jelikož potom se může ve výsledku objevit opodstatněná, zdravá žárlivost, jež je na místě a je zcela přirozená a která nemusí být s toxickou žárlivostí nic společného.

Tvoje pocity, jsou jen tvoje pocity

Tak tohle je opravdu hodně mužská záležitost.. Kolikrát jste se milé dámy setkaly s tím, že jste vyjádřily své pocity, že vám ten druhý ublížil a on se choval způsobem, že ho to vlastně nezajímá, protože on s vašimi pocity nemá nic společného?  Přitom byl on ten, kdo vám ublížil..

I muži mají velmi hluboké, intenzivní pocity, jenže my ženy na ně přirozeně bereme větší ohled. To je prostě fakt. My ženy máme přirozené pochopení pro vědomí toho, že druhému můžeme ublížit, i když nevědomě a pokud to uděláme, obvykle cítíme potřebu validovat jeho pocity. Ovšem pro muže není automatické validovat naše pocity. Oni mají často dojem, že děláme zbytečné scény, jsme kritické, a naše pocity jsou nepodstatné, protože nic neřeší. Naučit svého partnera chápat, že i když nám nechtěl ublížit, stalo se tak, kdy my z jeho strany potřebujeme vidět, že si toho je vědom, aby se takovým situacím příště vyhnul obloukem, je zásadní. Právě to ženě přinese pocit validace jejich pocitů. Už jen přiznání ženě – „Vidím, že jste smutná, cítíš bolest, je mi to líto, dělá divy..“. Vyhýbání se vlastní odpovědnosti za to, že jste se druhého dotkli, kdy nepřebíráte aktivní roli v řešení, připomíná, jako byste na druhého nalili hrnec s horkou vodou a nevzali jej do nemocnice. „Ubližuje vám mužům o tom mluvit? Proč? Vy jste přeci nikomu neublížili, tak proč vám to ubližuje, když se vlastně nic nestalo..?“.

Tvrdím, že tě respektuji x v činech vůči tobě nejsem ohleduplný

Tak tahle položka v mém seznamu, je pro mě zvlášť pikantní. Také zbožňujete podobné chování? Už z logiky si tyto dvě věci vzájemně protiřečí, odporují. Nedílnou součástí respektu je ohleduplnost, a úsilí s tím spojené, nemůže jít jen jedním směrem.

Respekt je základní etickou hodnotou a chováním, které druhému projevuje uznání, ohleduplnost a vážnost. Právě ohleduplnost je důležitý prvek, protože právě a jedině ohleduplnost, je projevem skutečného respektu vůči druhým lidem.

Ohleduplnost je projevem respektu v praxi. Zahrnuje vědomou snahu brát ohled na pocity, potřeby a pohodlí druhých. Ohleduplný člověk bere v úvahu, jak jeho slova a jednání mohou ovlivnit ostatní, a snaží se jednat tak, aby minimalizoval nepříjemnosti nebo konflikty.

Respekt a ohleduplnost jdou ruku v ruce, neboť respekt je v zásadě postojem k druhým. Zatímco ohleduplnost je konkrétním způsobem, jak tento postoj projevit v praxi. Když respektujeme druhé, projevujeme jim ohleduplnost tím, že se snažíme být ohlední, empatičtí a pozorní k jejich potřebám a pohodlí. Tyto hodnoty jsou klíčové pro budování zdravých a harmonických mezilidských vztahů, pro vytváření respektující a ohleduplné společnosti. To vše si vyžaduje potlačení vlastního ega.

Ve své podstatě by se dalo říci, že čím méně ohleduplnosti vám druhý prokazuje, tím méně respektu vůči vám má.

Ohleduplnost je ovlivněná množstvím emocionální inteligence. Čím méně je člověk emocionálně inteligentní, tím méně ohleduplný je. Další důvodem může být, že o vás nemá zkrátka vážný zájem.

Celkově může emoční inteligence posílit schopnost být ohleduplným tím, že pomáhá jedinci lépe rozumět sobě i druhým, lépe komunikovat a lépe reagovat na emocionální situace. To vede k vytváření zdravějších a pozitivnějších mezilidských vztahů a podporuje ohleduplnou interakci s ostatními.


Chcete si zlepšit svůj život a vztahy? Hledáte efektivní pomoc od profesionála, který má všechny potřebné nástroje a zkušenosti? Pak byste se měli přihlásit k odběru mého newsletteru, kde získáte exkluzivní přístup k nejnovějším videím a radám o osobním rozvoji a vztazích, stejně jako nejnovější mimořádné cenové nabídky na mé služby. A jako bonus získáte informace o tom, jak vám mohu pomoci. A to není všechno –  získáte okamžitou slevu ve výši 10% na všechny mé služby!

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s efektivní transformaci života, vztahu a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, účinně a na velmi hluboké úrovni.

Když si pleteme pojmy s dojmy