Není úzkost jako úzkost

Nejenom děti mají fóbie a nepříjemné, neurčité či určité projevy strachu. Není žádným tajemstvím, že také dospělí trpí sociální úzkostí, stydí se, jsou zasmušilí, jelikož každá osobnost prožívá emoce individuálně. Očekáváme-li nebezpečí, odmítnutí, reakci, je prožitek o to intenzivnější. Vyhýbání se obávaným situacím však není řešením.

Nedůvěra je spouštěčem

Jak u dětí, tak u dospělých hraje velkou roli důvěra. Pokud neznáme prostředí, lidi kolem sebe nebo to, co nás čeká, jsou příznaky obav na světě, byť by šlo jen o jemné šimrání v podbřišku. Lehká nervozita však může postupem času či zvyšující se intenzitou vygradovat do obludných rozměrů. Pokud máme s někým spolupracovat, je třeba si vybudovat vztah a zázemí, založené na poznání a důvěře. Známé věci nás neohrožují, ale sebemenší novinka či inovace nás může zcela vykolejit. Příkladem je banalita ze školní třídy – jiné místo ve třídě, jinak rozestavěné lavice mohou způsobit nejenom chaos. Změny, které přicházejí bez varování, každý neunese a napáchají více škody jak užitku.

Škola základ života

Učíme se po celý život, malí i velcí, mladí i staří. Škola hrou je ideálním prostředkem získávání nových vědomostí, zkušeností, dovedností, ne však všude dostatečně využívaným. Při nesprávném pojetí či neadekvátním dávkování učiva, špatných metodách, vztazích a výše zmiňované nedůvěře jsou probouzeny obavy, strach z nezvládnutí, ze známek, z reakcí rodičů a konečně ze školy vůbec. Mnozí rodičové si v tom dnešním uspěchaném světě tato negativa ani nestačí uvědomit. Jejich potomci žijí ve vlastním nadupaném impériu a nahlédnout pod jeho pokličku se hned tak někomu nepodaří. Je to tak ale správně?

Věnujte dětem svůj čas

Mohou být zahrnováni dárky i dary, nejmodernější technikou, vybavením, mohou chodit dokonale a stylově oblečeni, avšak budou jenom bezduchými postavičkami na předem naznačené šachovnici. Mnohem cennějším dárkem je čas a zájem nás dospělých, čímž podnítíme společnou řeč nebo aktivitu. Tento a podobný přístup je prevencí dětských fobií ze studia, ze školních činností, z neúspěchu, z nedocenění. Špatné známky neznamenají tragédii, jenom varují a naznačují, že je třeba něco změnit, že se cosi děje špatně. Obratem však mohou být vystřídány úspěchem, pochvalou, oceněním. Kladný a mírný přístup má mnohem větší odezvu než kárání a výčitky ze selhání. I neúspěch patří k člověku a dokonce má i svoji důležitou, kladnou roli – nakopne nás k lepším výkonům, dodává motivaci.

Známky na vysvědčení

Strach z neznalosti nové látky, z toho že bude žák vyvolaný, obavy z hodnocení aspirují na rozšíření řad neurasteniků a bázlivých dětí. Závěr školního roku ruku v ruce s klasifikací a vysvědčením mnozí z nich rádi nemají, což vyplývá z nonstop využívané a přetížené telefonní linky bezpečí. Úzkosti brzdí dětský rozvoj a nepodporují sebedůvěru. Aby však nedocházelo k nedorozuměním a trapasům, krizím či dokonce možným tragédiím, je důležitý osobní a zcela individuální přístup, který značnou měrou přispěje k poznání dětského nitra, povahy. Poznejte ho právě teď i v těch nejjemnějších nuancích lidské osobnosti, horoskop dítěte je pro začátek dobrým vodítkem.