Nezdravá maskulinita

Jak se projevuje nezdravá maskulinita

Každá generace vychovává novou generaci mužů trochu jinak.. A bohužel ve světě, kde se vše tak rychle mění, studuje, pojmenovává, a je vlastně relativní, pokud to lze zpochybnit nebo potvrdit větší skupinou lidí, jsme se propracovali k tomu, že enormní množství lidí má psychické problémy a samozřejmě mezi ně patří i muži, jež v dnešní společnosti čelí mnoha výzvám, kdy často o těchto problémech ani nemluví. Už trochu zlidovělo mnoho nových termínů popisující nevhodné chování například, jako toxický člověk, nezdravá maskulinita apod. Faktem ovšem je, že více nežli toxických mužů, existuje těch s nezdravou maskulinitou.
Nezdravá maskulinita přispívá k nezdravé dynamice vztahu, ke konfliktům a celkově k nerovnováze ve vztahu. Typickým projevem je, kdy se muž nezajímá o potřeby, přání a pocity ženy. Ano! Muž se má zabývat pocity ženy a přinášet jí citové bezpečí, podporu a ujištění. Opak všeho zmíněného vede k pocitům, že muž ženu ignoruje a nerespektuje. A teď v realitě, kolik mužů tohle dokáže?

Jak se nezdravá / zdravá maskulinita projevuje?

Nezdravá maskulinita vychází často ze stereotypních, rigidních představ o tom, jak by se ženy a muži měli chovat. Právě to může vést k diskriminačním, ponižujícím postojům vůči ženám. To může zahrnovat urážky, sexistické poznámky nebo jiné formy ponižování z pozice síly.

Toxická maskulinita může zahrnovat v extrémních případech agresi, pohrdání, překračování jejich hranic a potlačování ženiny zranitelnosti.
Nezdravě maskulinní muži mají problém vyjadřovat své vlastní potřeby, otevřeně komunikovat a projevovat svou zranitelnost. Ano! I muž by měl být schopen dát najevo s respektem k ženě, co je špatně, co se děje, co se ho dotklo! Protože to je zpětná vazba pro nás ženy..

A co navíc? Zdravá maskulinita zahrnuje emocionální inteligenci, která dovoluje prožívat celou škálu emocí, stejně, jako schopnost rozpoznat, vyjádřit své pocity a být empatický k emocím druhých (včetně partnerky).Zdravě maskulinní muži si nedávají závod v tom hledat chyby, obviňovat partnerku. Ale naopak jsou schopni převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Jsou si vědomi důsledků svých akcí a jsou ochotni nést následky.
Nezdravá maskulina chodí často v závěsu s mužskou představou, očekáváními, že žena se bude z větší části podílet na domácích pracích, u toho zvládne péči o děti, časem ještě práci, zatímco muž zaujme pasivnější roli. Žena si je moc dobře vědomá toho, že ji rodina potřebuje, stejně, jako její potomek, ale stále má také roli ženy – ne jen matky. Takhle stereotypní představa je vůči ženám velmi sobecká, a nezasazená do reality života v moderním světě, který existuje kolem nás, ať se nám to líbí či nikoliv (od bydlení v jeskyni, jsme se značně posunuli).. V tom světě, kde je mezi politiky majorita mužů, jež tato nezdravá očekávání podporují.

Muži s nezdravou maskulinitou mohou být příliš fixováni na stereotypní genderové role a mohou odmítat přijmout a uznat přínosy, které žena může přinést do různých oblastí života. To je pro ješitné muže, s vysokým egem, které nesnese poukázat na své slabosti, hodno olympijského výkonu. Zdravá maskulinita zahrnuje schopnost ocenit své kvality a zároveň pracovat na svých nedostatcích, které si rozhodně připouští.

Příčiny nezdravé maskulinity

A teď proč o tom všem píšu? Vše začíná již od výchovy našich potomků. Jestliže se v rodině tato výchova nepojme směrem k podpoře, respektu, empatii k ženě atd., dospělý muž vstoupí do sexuálních zážitků, vztahů, nepřipraven. Pokud si během svého života neosvojí projevy zdravé maskulinity, jen s obtížemi naváže funkční, uspokojivý, dlouhodobý vztah, anebo se dostane do vztahu, kde se jen takzvaně „poveze“. Je to příběh mnoha mých klientek, které jsou ve vztazích, kde jejich partner neumí, nedokáže naslouchat, brát v potaz jejich perspektivu, adekvátně reagovat, kdy se ve výsledku projevuje, jako citový ignorant – někdo, kdo je nedostatečně emocionálně vyspělý. A bohužel to není ta nejlepší vizitka mužů…

Pokud jste dočetli až sem a jste mužem, můžete udělat to, že začnete házet špínu na ženy, které mohou za vše špatné. To je ta nejvíce jednoduchá reakce.. Jenže i když to uděláte, nevyřeší to problém, jež ničí váš partnerský život.. Nebo můžete začít konečně přemýšlet…

Nezdravá maskulinita