Osobní hodnoty ve vztahu, jako litosférické desky

Partnerské vztahy jsou složité a rozhodně nejsou nikdy ideální a i to, co se může zdát, jako ideální, může ve skutečnosti pronásledovat stín nenaplnění. Funkční partnerské vztahy jsou spojením harmonie v komunikaci, hodnotách, cílech a intimitě. A jakmile někde vznikne trhlina, může to začít „praskat“ ve všech oblastech.  

Tento článek věnuji tématu prostoru, hodnotám a hranicím vás a protějšku, které na sebe mohou ve vztahu narážet, jako litosférické desky. Když jste s někým ve vztahu, rozhodně byste se neměli vyhnout rozhovoru o vašich hodnotách ve smyslu v co vlastně oba věříte? Jaké chování je pro vás přijatelné, nepřijatelné směrem ke vztahu, rodině, přátelům a životu obecně. Protože jde o to, že tyto vaše hodnoty mohou být ve vzájemném rozporu či od sebe poněkud vzdálené. Jestliže si jejich uplatňování budete vynucovat, budete zasahovat do hranic toho, co je pro druhého přijatelné, přirozené. A pak máte zaděláno na velký problém. Protože oba od sebe očekáváte něco, co vás zacyklí v dlouhodobém, oboustranném konfliktu, neuspokojení, frustraci.

Druhý neumí číst vaše myšlenky, natož osobní hodnoty

Uvědomte si, ten druhý do vás nevidí, nemusí si uvědomovat, jaké hodnoty jsou pro vás důležité. Navíc vlastní hodnoty může mít postavené úplně jinak. Když později budete stát tváří v tvář realitě nebo u vás nastane procitnutí kvůli tomu, že vaše očekávání nejsou naplňovány, pocit nedostatku respektu do vás uhodí, jako blesk.

Jestliže nezačnete rozhovor na toto téma, kdy platí „čím dříve, tím lépe„, nebudete analyzovat, jaké osobní hodnoty oba vlastně máte, podstupujete velký risk, že začnete nevědomky zasahovat do prostoru druhého, kdy on/ona bude trpět pocitem, že jej/ji chcete měnit. To samé platí i obráceně. Ve výsledku budete ohrožovat osobní prostor jeden druhého. Tyto hodnoty mohou být o férovosti, toleranci, odpouštění, harmonii, spolehlivosti, pravdě, oddanosti, pomoci, podpoře, soucitu atd. A jak tuto situaci vlastně řešit?

Je důležité mít společné hodnoty ve vztahu?

Nejprve si musíte uvědomit své vlastní hodnoty, zjistit hodnoty druhého a čemu vlastně oba přikládáte tu největší důležitost. V lepším případě zjistíte, jak jsou vaše hodnoty společné a vy jej/ji tedy nijak neohrožujete, stejně jako on/ona vás. Výsledkem bude vzájemný respekt. V horším případě budete hledat kompromis, kdy vy či druhý budete akceptovat to, co je důležité, i když to tak sám/sama přirozeně úplně necítíte. Jenže, jak v tom chcete hledat dlouhodobou harmonii, jestliže druhý má priority a s tím spojené hodnoty někde úplně jinde, neumí je přehodnotit a pokud by je přehodnotil, není to už on/ona…. = potlačování přirozenosti a ztrátu toto, kým jste vy nebo druhý.

Hledáte účinnou pomoc s rozvojem sebe, svého vztahu, spokojenosti, chcete se naučit druhé empaticky odmítat? Neváhejte využít >  3 měsíců s Mirkou či konzultace.

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Získat, jako první videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde