Plíživý nepřítel – moje vlastní nejistota

Mám neurčitý pocit strachu. Je to můj vlastní strach, moje nejistota ze sebe sama, z mých vlastních rozhodnutí. Rozhodla jsem správně? Jdu správnou cestou? Co dělat na křižovatce, kde je nutno jednat a já vůbec netuším, jak? Za každým rohem vidím dvě tváře, dva příběhy, dvě různá řešení. Neustálé dilema a pochybování… Kam jít pro radu, když svět kolem je nedostižným labyrintem cest?

Stav uvědomění

Především je nutno si ujasnit, zda nejde pouze o představy ve vašem mozku, které okolí vůbec nevnímá. Jednoduchým příkladem může být krátký příběh. Právě vaříte a nedaří se vám, přemítáte o tom, jak špatná je dnes vaše snaha, práce, výsledek, děláte jednu chybu za druhou a neuniknete výčitkám. Možná jste udělali chybu, ale ve finále to okolí nepozná. Oběd je vynikající. Vy si ale místo pranýřování uvědomte, že stala-li se někde chyba, příště ji rozhodně napravíte a vše bude lepší. To, na co totiž budete nejvíce a nejčastěji myslet, a to co si budete opakovat, to se stane skutečností. Vaše nazírání na sebe sama se změní.

Rozptylte své obavy

Vzpomeňte na kapitolu, kde je nutné vymanit se ze spáru splínů různorodých původů – nevěra, rozchod, rozvod, deprese. Účinná je pouze cesta rozumné argumentace, logického úsudku, nezkresleného vidění reality. Obavy a pochybnosti se minimálně zmenší do snesitelných rozměrů, protože přece „pochybovat je lidské“, tedy i normální, a v určité míře dokonce zdravé. Pokud neškodíte sami sobě a vlastními obavami si nepodrážíte nohy, mohou být prospěšné dalšímu vývoji. Bojíme-li se však cokoliv udělat, jsme svázaní a naše odvaha se rovná nule, něco je špatně aneb nezdravé pochyby nás skutečně ničí.

Rozhodnutí versus rozhodnutí

V obecné rovině se jakákoli nejistota v lidském jednání dá racionálně pojmenovat, řešit, shrnout do rovnice s daným postupem řešení. Dokonce může, stejně jako v matematice, mít i více řešení. Pro zjednodušení: představte si ženu, která chce být modelkou nebo muže, který chce být pilotem. Pro oba mohou platit východiska dle následujících faktorů:
– nebylo by lepší najít jednodušší, snazší, schůdnější cestu?
– nebylo by jiné řešení, jak uspokojit svoji ctižádost, touhu, přání?
– nestálo by za to znovu analyzovat svůj cíl a slevit z vysokého požadavku?
– nestálo by za to vzít v potaz také rizika spojená s realizací svého snu – co vše je třeba se naučit, podstoupit, jak se připravit, jaká bude ztráta času, soukromí atd.?
Při těchto rozhodnutích, která jsou mnohdy opravdu životními rozhodnutími, je třeba opatrně zvažovat, důsledně plánovat a uvědomit si cenu všeho, co bude třeba obětovat úspěšnému dosažení cíle.

Zrcadlo odpověď nezná

Na odpovědi se neptejte zrcadla, ptejte se sami sebe. Ono rozhodnutí může být naprosto jednoduché, může ho ovlivnit láska, partnerská numerologie, osobní horoskop… A jenom my sami si můžeme dát tu správnou odpověď, na kterou naše zraněné a strachem svázané nitro hledá odpověď. Ptejme se na spoustu věcí, srovnejme všechny možnosti, černé na bílém si napišme, co naše jednání přinese, proč je to pro nás dobré, jaké výhody a užitek z toho budeme mít.

Jojo efekt neprovází pouze hubnutí

Vše, co nás v životě potká, má svůj smysl, opodstatnění, příčinu i důsledek. Provází-li naše konání bolest, smutek, obava, je docela možné, že na konci cesty budeme odměněni dobrým výsledkem, který jsme zpočátku vůbec neviděli. Není tedy na místě bát se složitostí a těžkostí, když se může jazýček vah přehoupnout k lepšímu a obrat může znamenat naopak úspěch, sebevědomí, ocenění, obdiv. Vždyť nezřídka se přece říká, že „jednou jsi dole, jednou nahoře“.

Chorobné pochybování – tichá nemoc

Nic však není na místě ovšem zlehčovat, a člověka takto nemocného ještě více trápit. Na ztraceném sebevědomí a zvráceném sebenazírání, ať už k němu došlo z jakéhokoli důvodu, je třeba hodně zapracovat. Východiskem je cesta z našeho nitra, duše, z apelů mozku, což se někdy neobejde bez cizí pomoci. Potřebujeme-li ji, nestyďme se za to, vidíme-li však někoho, kdo ji potřebuje, nebuďme lhostejní. Pomáhat je lidské, pomáhat je v módě, pomocnou rukou může být také astrorozbor.