Pritazlivost

Přitažlivost, jak to s ní je v porovnání psychologie x astropsychologie?

Přitažlivost – mnohé filmy se náš snažili přesvědčit o tom, jak díky ní spolu dva protiklady mohou existovat „šťastně až do smrti“. Mnoho žen kvůli své představě o lásce zapomněly být náročné, selektivní a spokojí se s každým, kdo nabídne trochu lásky, a snaží se, aby to fungovalo snad za každou cenu. Muži jsou v tomto směru více náročnější. Pokud jde o vztah, většinou nechtějí ztrácet čas s někým, kdo nezapadá do jejich představ o tom, že vedle dotyčné mohou existovat každý den. To se ovšem netýká sexu, tam zas tak tolik selektivní nejsou. Pro mnoho žen představa skončit v posteli s někým, kdo je nepřitahuje, je takřka nemyslitelná. Jestliže toužíte po dlouhodobém vztahu, jak si tedy máte „pojistit“, že to bude fungovat dlouhodobě?

Pro protiklady ve vztahu může být velmi obtížné vybudovat harmonický vztah. Protože protiklady často sdílí velmi odlišné hodnoty a zájmy.  Je to, jako byste se snažili spojit dohromady například živly „vodu a oheň“? Z logiky věci to dohromady moc nejde. A tím se elegantním způsobem dostávám k astropsychologii.

Jak astropsychologie nahlíží na přitažlivost

Během mnoha let mé praxe, velké množství vypracovaných partnerských astrorozborů za můj celý život, jsem došla k závěru, že čím více podobní si s druhým jste, tím větší máte šanci na dlouhodobý vztah. Podobný ovšem nemusí zahrnovat „stejný ve všech směrech“. Právě tato podobnost ale zaručuje, že mezi vámi bude fungovat přirozené porozumění, spojení, přitažlivost, přesvědčení, podobné vize. Není to zárukou, ale je to skvělým ukazatelem. Při posuzování přitažlivosti, dynamiky vztahu v případě astropsychologie, se konkrétně bavím o tom, jak jsou v harmonii především vaše znamení v osobních planetách. Jestliže se k tomu ještě přidají domy, které jsou v harmonii, je to bomba, ale není to nutností.

Samozřejmě vše může ztroskotat u toho, jestli se vztah spolu snaží vybudovat dva jedinci, kdy každý z nich (či i jen jeden) má nějaký psychický problém, blok, nevyřešené trauma. V tom případě je pak úplně jedno, že pro sebe můžete být spřízněné duše. Ráda bych ale zastavila každého, kdo by se nyní s nadšením pustil do vyhledávání svého slunečního znamení a začal porovnávat kompabilitu svých slunečních znamení. To je pro určení vaší shody tolik použitelná informace, jako byste chtěli udělat „svíčkovou a měli k tomu jen mrkev“.

Jak psychologie nahlíží na přitažlivost

Je velmi lichotící, že s mým vysvětlením o přitažlivosti dle astropsychologie, psychologie souzní. Astropsychologie se stejně, jako psychologie zabývá různými aspekty přitažlivosti v tom směru, co vnímáme, jako přitažlivé a čím jsme přitahováni k druhým. Psychologie to zkoumá obecně, v astropsychologii se to týká konkrétně vás.

Přitažlivost je pochopitelně záležitostí velmi individuální, kdy každý člověk má své vlastní preference. Tyto aspekty dokáže astropsychologie poznat „mávnutím kouzelného proutku“. Nicméně psychologii zajímá rovněž zkoumání přitažlivosti ve smyslu, jak se odráží na stabilitě a spokojenosti vztahu. Vznikla řada studií zkoumající, jak přitažlivost ovlivňuje dlouhodobou stabilitu. Řada studií samozřejmě objevila i to, že existují další a možná ještě více důležité faktory odrážející se na kvalitě vztahu, jako je právě souhra hodnot, schopnost komunikace, vzájemná podpora, laskavost, vděčnost.

U protikladů často dochází ve vztahu k tomu, že potom, co opadne prvotní zamilovanost, dojde ke střetu komunikačních stylů, způsobů vyjadřování lásky, k neshodám kvůli odlišným hodnotám. Navíc různé způsoby vyjadřování emocí, potřeb povedou s největší pravděpodobností k nedorozuměním. To vše zkoumá a odhaluje při rozboru vašeho vztahu rovněž astropsychologie.

Je pochopitelné, že jestliže jste ve vztahu se svým protikladem, a neumíte najít společný jazyk, váš vztah bude plný napětí a hůře může se stát i toxickým. Během konzultací při posuzování kvality vztahu dělám velmi často krátký, jednoduchý test, který odhalí osobní spokojenost, dynamiku vztahu určující právě i míru protikladnosti. Proč to dělám? Protože bohužel čím více rozdílů, tím ve většině případů více neshod vycházející z nedostatku vzájemného porozumění.

Uvědomte si, že každý z nás žijeme ve svém vlastním světě, který si přinášíme i do vztahu. U protikladů jsou tyto světy odlišné. Právě proto jim může chybět vzájemná empatie, porozumění vůči potřebám druhého a jakýkoliv pozitivní výsledek stojí mnoho úsilí, kompromisů, práce a hůře potlačování ve chvílích, kdy kompromis nelze najít.

U protikladů ve vztahu dochází často k tomu, že brání své názory, stanoviska, berou si věci osobně, jako útok proti sobě. To vše vede k vyhroceným situacím, neschopnosti vybudovat hluboké spojení a pochopitelně k nedostatku pohody ve vztahu. Takový vztah si tedy vyžaduje mnoho přizpůsobování z obou stran, kdy k tomu musí být svolné strany OBĚ. Vy sami to opravdu zachránit nemůžete.

Přitažlivost z pohledu psychologie není samozřejmě jen o fyzickém vzhledu. Ale je o respektu, vzájemném porozumění, emocionální přitažlivosti a o dalších faktorech, kde byste měli také sdílet pokud možno podobný – stejný pohled. V psychologii jde o soubor kombinací emocionálních, fyzických, kognitivních, sociálních faktorů. Do hry se tedy dostává i to, v jakém prostředí jste oba vyrůstali, jaké návyky jste od rodičů odkoukali, co považujete vlastně za normální. Problematika přitažlivosti je tedy velmi složitá.

Astropsychologie je v tom směru svým způsobem omezená, protože v astrologickém radixu jednotlivce opravdu nevidíte jeho rodiče, prostředí v kterém vyrůstal a to je třeba mít na paměti. Nicméně díky spojení s psychologií (můžete poznat již dle názvu) dokáže určit špatné vztahové návyky u každého jedince bez ohledu na to, že nerozebírá rodinné zázemí a historii. Ve výsledku tedy přináší velmi zajímavý pohled oproštěný o tyto vlivy, které mohou jinak zužovat naše vnímání.

Samozřejmě existují výjimky a někteří i přes svou protikladnost vybudují úspěšný vztah. Ovšem míra rozvodovosti na to příliš nepoukazuje. Jestliže si tedy chcete ulehčit život, ať už jste žena či muž, zaměřte se při posuzování skutečné přitažlivosti na posuzování toho, kolik vás toho opravdu spojuje – duševně, intelektuálně, emocionálně a sexuálně, ale i ve smyslu vašich světů. Pokud je to pro vás těžší, nejasné, vše vám může ulehčit partnerský astrorozbor dle astropsychologie.

Objevte kouzlo partnerského astrorozboru dle astropsychologie a otevřete brány do perspektivního vztahu plného vzrušení a naplnění. Získáte hluboké poznání o vašem vztahu a odhalíte cestu k dosažení skutečné harmonie a spokojenosti. Nechte se překvapit, co hvězdy prozradí o vaší lásce! Více informací > zde

 

A pokud hledáte opravdu rychlou a efektivní pomoc, pak byste měli vyzkoušet mou unikátní službu – transformační program „3 měsíce s Mirkou“. Během pouhých 12 hodin vám tato služba může radikálně změnit váš život a vztahy. Mým cílem je vám pomoci dosáhnout úspěchu a štěstí, a to vše bez zbytečného čekání. Proto neváhejte a objednejte se na 15 min rozhovor zdarma, kde vám ráda prozradím, co pro vás mohu udělat! Více informací > zde

 

Pritazlivost

Vzájemná přitažlivost