Rodina – Když máte kolem sebe rodinné záškodníky

Rodinu si nikdo z nás nevybírá, ale každý si může vybrat, zda a do jaké míry nechá rodinné příslušníky vstupovat do svého života. Pokud totiž máte kolem sebe rodinné příslušníky, kteří nepodporují, nerespektují takřka nic kolem vaší osoby, můžete si stále vybrat… sebe.

Niko neřekl, že MUSÍTE sdílet naprosto vše na sociálních sítích s rodinou. Nikdo neřekl, že MUSÍTE odpovídat na všechny otázky vašich rodičů a obhajovat se.  Nikdo neřekl, že MUSÍTE tolerovat, když vaše rodina nerespektuje vaši drahou polovičku. Nemáte žádný vliv na jejich vnímání, chování, ale máte vliv na to své. A na to, zda budete podobné akceptovat, snášet a svými volbami podporovat. Protože, kdo řekl, že to vše MUSÍTE DĚLAT? Opravdu nikdo. Na té druhé straně jsou lidé z masa a kostí. Nedokonalé bytosti, které se jen tváří, jak vše ví lépe. Jenže jejich vnímání určují odlišné prožité zkušenosti, mindráky, traumata apod. a to vše projektují do vás. Mohou to myslet dobře, jenže svým negativním vnímáním mohou spíše sabotovat vaši cestu. Ta cesta životem není jejich, ale vaše a už vůbec nemusí být stejná, jako ta jejich. Na konci každého dne míra vaší sebelásky a pozitiva určuje, jak uvidíte svět kolem sebe. Ale pokud si každý den budete nasazovat optiku svých rodinných příslušníků, s velkou pravděpodobností se dostanete přesně tam, kam oni.

I přes rodinu máte vlastní identitu

Za vrstvou rodiny vznikla jiná individualita, která se musí přizpůsobovat aktuálnímu světu, pořádkům a výzvám. To vše si vyžaduje odlišný přístup, míru odvahy a uvědomění pro vlastní život, co nemusí být pouhým přežitím. Pokud chcete přežívat, jděte cestou svých rodinných příslušníků, co přežívali. Jestliže chcete něco víc, možná budete stát na chvíli sami proti nim. Ta chvíle může trvat i celý život. Ovšem žádná rodina na světě nestojí za to, abyste pro ni ztratili sebe. V lepším případě to druhým dojde a vaše změna je přiměje vás respektovat.

Pokud máte kolem sebe rodinné záškodníky, zažívat opakované trauma z jejich výstupů rovnající se divadelnímu představení je něčím, co si nemusíte volit. Nemusíte jít cestou zbytečné bolesti. Jako dospělý jedinec máte volbu, podstavit se za sebe, ukázat druhým hranice a vyžadovat jejich respektování. A to se může dít po „dobrém či po zlém“. Nikdo jiný to za vás neudělá, vaše rodina za vás život neodžije a rovněž nemusí vědět vše nejlépe. 🙂 Protože vy nejste oni.

Hledáte konkrétní rady pro vaše osobní problémy, neváhejte se objednat na konzultaci! Více informací najdete zde.