Terapie co to je?

Trocha historie

Máme za sebou poměrně dlouhou cestu, na které se muselo objevit spoustu průkopníků v oblasti psychologie (v 19. století pojímáno jako věda o vědomí), aby na přelomu 19. a 20. století došlo k objevu psychoterapie a psychoanalýzy. Později se přidávaly další objevy v této oblasti vlivem různých vědeckých studií zaměřujících se na chování, prožívání člověka, jeho fyziologické, sociální potřeby apod. Během 19. a 20. století bylo slovo terapie tabu a na psychologický rozvoj člověka, stejně jako na vyléčení psychologického traumatu, bylo nahlíženo velmi zastaralým pohledem.

K čemu vlastně terapie je?

Během terapie lze využívat velmi široké škály různých postupů, které mají za cíl vám pomoci vyřešit vaši situaci a ovlivnit případně průběh vašeho problému. V případě medicíny jde o zbavení obtíží v somatickém (tělesném) pojetí u pacienta.

Terapie může přinést mnohé benefity, což je spojeno s tím, jaké postupy a metody jsou používány. Terapie se může soustředit na seberozvoj, komunikaci, kdy klientovi umožní vyjádřit jeho obavy, problémy ve vztazích. Může mu pomoci se zvládáním vzteku, žárlivosti, stresu, naučit jej zvládat a čelit svým úzkostem, pomoci mu v případě depresí a vyléčení jeho psychologického traumatu. Ve výsledku u klienta může dojít ke zlepšení komunikačních schopností, vyjadřování vlastních pocitů, získání lepšího přehledu o životě, pochopení svých vzorců myšlení, získání povědomí o pro sebe prospěšném – zdravém způsobu rozhodování, ale i k posílení stávajících vztahů s druhými či vybudování nových, prospěšných vazeb. 

Vyhledat pomoc v případě dlouhodobého emočního utrpení, nedostatku duševních stimulů, při pocitech nespokojenosti, mentálních problémech, anebo onemocnění, či v případě iracionálního uvažování, vám může pomoci získat kontrolu nad problémem, sebou a odrazí se ve vašem pocitu naplnění v životě.  

Jestliže seberete odvahu a vyhledáte terapii, můžete získat velmi efektivní pomoc při řešení vaší nesmírně nepříjemné životní situace, závažné události, kterou neumíte přijmout.

V dnešním světě existuje velké množství terapií a vždy záleží na vašem individuálním posouzení, jakou terapii zvolit. Protože jste to VY, na kom zde záleží nejvíce. Ne každá terapie se hodí na každou životní situaci a rovněž ani nemusí být účinná pro každý váš psychologický problém či psychologické trauma, kterým můžete trpět.

Terapie může být vaše šance jak získat pomoc s emocionálními těžkostmi, protože jejím obsahem je najít příčiny vašich potíží, naučit vás ovládat problematické myšlenky a dostat po kontrolu nevhodný přístup, který sabotuje kvalitu vašeho života. Terapie zahrnuje ponoření se do myšlenek klienta, pochopení jeho minulých zkušeností s cílem porozumět jeho nevědomým myšlenkám, vzorcům chování, pocitům a vzpomínkám, které ovlivňují jeho chování.

Nejste si jisti, zda trpíte psychologickým traumatem? Jak to poznat?

Pokud již od prožité traumatizující zkušenosti, situace, události uběhla dlouhá doba a vy se stále necítíte dobře.

Trpíte nedostatkem energie, špatnou náladou a nejste schopni vykonávat běžné činnosti doma či v práci.

Máte problémy se spánkem, trpíte děsivými vzpomínkami a nočními můrami.

Nemáte náladu potkávat druhé a izolujete se od společnosti.

Máte sebevražedné myšlenky, deprese.

Mnoho věcí vám připomíná traumatizující zážitek.

Pamatujte si, že nejjednodušším ukazatelem psychologického traumatu způsobeného ať už fyzickými či psychickými otřesy je, že porušuje vaši duševní rovnováhu. Ta rovnováha může u každého člověka být nastavena jinak. Vaše hranice nejsou stejné jako hranice druhých. Opravdu nikdo jiný nežije ve vašem těle. Jste to jen VY SAMI, kdo ví, jak se cítí.

Neřešené psychologické trauma se může časem odrazit na psychickém a fyzickém zdraví. Krátkodobá reakce na psychologické trauma je stres, šok a s ním spojená neschopnost reakce či zmatené pobíhání, dezorientace přetrvávající klidně po několik dnů. Někdy se odezva na vysoce stresující událost může objevit až po určité době, kdy se jedná o posttraumatickou stresovou poruchu. Jí trpí často bývalý vojáci, ženy po potratu, lidé, kteří zažili šikanu, útok apod.

Pokud jste byli vystaveni psychologickému traumatu, kdy jste se ocitli v jakémsi bojovém módu (doslova se vám zatmělo před očima), některé části vašeho mozku jako by vyply, protože váš nervový systém byl přetížen. Je proto schopen vykonávat jen základní povinnosti a vše ostatní kolem postrádá smysl, není důležité, neboť vaši hlavu zcela pohltil traumatizující zážitek. Jestliže jste se ocitli paralyzováni, neschopni emocionálně prožívat, protože vás mozek neustále přemítá nad dalšími možnými hrozbami, vyhledejte pomoc.. 

O Mirce Bittner

Mirka Bittner z dusevnipotrava.cz
  • Mé osobní kvality: přímost, odvaha, vytrvalost, pozitivita, pravdomluvnost, velká míra emocionální inteligence, velká přizpůsobivost, celkový rozhled a osobní přístup, který je naplněn velkou angažovaností směrem ke klientovi.
  • Pobývám v zahraničí, odkud jsem pokračovala ve svém dalším profesním vzdělávání v psychologii a CBT. Vzděláni: Psychologie - University of Maryland Global Campus. CBT therapy - Centre of Excellence.
  • Mezi mými klienty můžete najít: VŠ pedagogy, bývalého ředitele Národní knihovny ČR, managery, majitele firem. Dále z oblasti hudby, modelingu, umění, sportu a politiky. Dále z oblasti HR, managementu, zdravotnictví, reklamy, tv.

Zde mě můžete vidět na krátkém videu, kde dávám radu, jak komunikovat s protějškem

Máte otázky?

Napište mi na e-mail:

info@dusevnipotrava.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů