Když se vám někdo další cpe do vztahu

Vměšuje se někdo do vašeho vztahu? Jak to řešit?

Partnerský vztah může být složitou a náročnou záležitostí, kterou může ovlivnit mnoho faktorů. Jedním z těchto faktorů může být vměšování dalších osob do vztahu, což může vést k mnoha problémům – k rozpadu vztahu či při nejmenším k narušení vzájemné důvěry. Lze to přežít, nicméně je pochopitelně nejlepší se těmto situacím snažit vyhnout. Protože hranice mezi „dobře míněnou radou“ na základě subjektivního soudu x vměšováním je velmi tenká, a následky z toho plynoucí mohou být fatální. Právě proto je tak důležité chránit svůj vztah, jako nejvzácnější poklad a nedovolit nikomu, aby se jej i jen dotknul. 

Každý si do vztahu neseme minulé zkušenosti, vazby, osobní hodnoty, vlastní partnerské návyky, ale i znalosti o vztazích obecně a mezi námi mnoho dalšího. Náš osobní iracionální či někdy i racionální strach může často způsobit, že začneme hledat pomoc – ujištění u druhých, kteří díky tomu získají prostor v našem vztahu – chyba! Nebo se můžeme dostat do situace, že někdo v našem okolí si „vedle nás bude představovat někoho lepšího“. Přeci „bývalá přítelkyně ujíždějící na kokainu, je lepší kauf“! Lepší pro druhé však může být i ten, kdo je neohrožuje ve smyslu, kdy druhým nepřipomíná vlastní mindráky, nedostatečnost, nejistotu či jinak neohrožuje jiné osobní zájmy.

Může jít o „dobrotivou kamarádku“, ex, kolegu, rodiče, sourozence ú jejich partnery či dokonce vlastní děti, kteří cítí potřebu sdílet, doporučovat nebo radit – předávat přeci tolik dobře míněnou radu, názor, pohled.., kdy bych danou vypovídající hodnotu přirovnala k úrovni znalostí u normálního člověka o zoologii, že „opice přeci žije v Africe“. Proč takové přirovnání? Protože všechny tyto subjektivní názory, hodnocení, obavy, dobře míněné rady jsou ovlivněny vlastními prožitými zkušenostmi, sympatií / antipatií, mohou být podbarveny osobními mindráky, traumaty, negativními vzorci chování, odlišnými hodnotami, žárlivostí,  závistivostí, nejistotou, iracionálním myšlením, nepřejícností, kdy nic z toho nejen, že nevypovídá o vás, ale ani o vašem protějšku. „Vždyť přeci oni vás tak dobře znají“!? No jsem si jistá, že s vámi nejsou v partnerském vztahu a tedy opravdu nemají ani ponětí o tom, jak se v něm chováte k tomu druhému a vlastně ani nežijí ve vašem těle, hlavě.  Natož mluvit o vašem protějšku, kde jejich úroveň znalostí je asi v duchu, že “ Na Antarktidě je asi logicky nějaký sníh, protože vlivem globálního oteplování ještě zcela nezmizel“. Z vlastní bolestné zkušenosti vím, jaké peklo tohle může vytvořit. Věřte mi, že vás nikdy nebudou soudit ti, kteří jsou hezčí, chytřejší, úspěšnější, empatičtější, moudřejší, sečtělejší nebo snad někdo, koho bych mohla označit za génia. Protože ti to nemají zapotřebí. 🙂

V tomto článku se budu zabývat tím, co znamená vměšování do vztahu, jak může ovlivnit partnerský vztah a co lze udělat, aby se tato situace vyřešila. Vměšování do partnerského vztahu znamená, že se někdo jiný snaží ovlivnit nebo řídit vztah mezi dvěma lidmi. V mnoha případech se jedná o někoho, kdo si myslí, že ví, co je pro váš vztah či daného jedince nejlepší – lepší, nebo, kdo se snaží prosadit své vlastní osobní zájmy s postranními úmysly.

Vměšování může mít různé formy, například:

Kritizování vašeho partnera/partnerky: Někteří lidé mohou kritizovat jednoho z partnerů za to, jak se chová, vypadá nebo dokonce za to, jakou má práci nebo zájmy.

  1. Srovnávání s jinými lidmi: Další lidé mohou srovnávat jednoho z partnerů s jinými lidmi, kteří jsou podle nich lepší nebo úspěšnější.
  2. Kritizování vztahu: Někteří lidé mohou kritizovat samotný vztah a snažit se přesvědčit jednoho z partnerů, aby vztah ukončil.
  3. Snaha ovlivnit rozhodnutí: Někteří lidé se mohou snažit ovlivnit rozhodnutí jednoho z partnerů – například, když se rozhodují o tom, kde by měli žít, jaké by měli mít děti nebo jaké by měli být jejich zájmy.

Jak už bylo zmíněno, vměšování může mít negativní dopad na partnerský vztah. Může vést k pocitům nedůvěry, nepochopení, stresu, úzkosti nebo dokonce k narušení vztahu. V některých případech může vést k rozchodu.

Pokud se cítíte, že někdo jiný se do vašeho partnerského vztahu vměšuje, můžete udělat následující kroky:

Promluvte si, je důležité, abyste se s vaším milovaným o této situaci mluvili a sdělili, jak se cítíte. Můžete společně přemýšlet o tom, jak řešit tuto situaci a jak se bránit proti vměšování. Vhodné je nastavit si jasná pravidla.

Stanovte si hranice: Pokud víte, že někdo jiný se snaží do vašeho vztahu vměšovat, je důležité stanovit si jasné hranice. Můžete se například rozhodnout, že o vašem vztahu nebudete s někým dalším mluvit nebo že nebudete tolerovat kritiku, srovnávání s jinými lidmi.

Buďte sebevědomí: Pokud se cítíte, že někdo jiný se snaží ovlivnit vaše rozhodnutí, buďte sebevědomí a důvěřujte si. Měli byste být schopni si sami určit, co je pro vás nejlepší, co chcete ve svém vztahu a postavit se za sebe i vztah.

Řešte problémy společně: Pokud vám něco vadí nebo pokud máte nějaký problém ve vztahu, měli byste o tom mluvit s partnerem/partnerkou a společně se snažit najít řešení. Pokud máte pocit, že vám někdo jiný radí, jak se zachovat nebo co říci, kdy vy sami víte, že ten druhý je vyrovnaný člověk a dobrý partner, podobné rady ignorujte, řešte problémy sami a druhým dejte jasně najevo, že podobné chování nebudete nadále akceptovat.

Odstraňte negativní vliv: Pokud se jedná o někoho konkrétního, kdo se snaží do vašeho vztahu vměšovat, můžete se pokusit odstranit jeho negativní vliv ze svého života. Například se můžete rozhodnout, že nebudete trávit čas s touto osobou nebo že s ní budete mluvit jen minimálně.

Závěrem lze říci, že vměšování do partnerského vztahu může být velmi stresující a náročný problém, ale je důležité si uvědomit, že konečné rozhodnutí vždy závisí na vás a na vašem protějšku.

Hledáte konkrétní rady pro vaše vztahové problémy, zjistit, jak s partnerem co nejvíce efektivně komunikovat? Z vaší jiskřičky naděje na vylepšení, umím vykřesat ohňostroj! Více informací >

Pokud vás zajímá perspektiva vztahu, nechte si vypracovat partnerský astrorozbor, jako to udělala redaktorka Cosmopolitanu!