Citové vykořisťování

Vykořisťování ve vztahu a jeho projevy

Vykořisťování ve vztahu, jak poznat, zda se netýká i vás? Tento příběh začíná asi takto: Necháte se poblouznit láskou, vypnete svůj mozek a raketovou rychlostí se ocitnete v jednostranném vztahu, kde má z vás ten druhý četné výhody. Jestliže vedete vztah se ženou, většinou se jedná o typ ženy, která si směrem k vaší osobě drží otevřené dveře, anebo vás použije, jako „vlakovou zastávku“, kde se náhodou zastaví na cestě k někomu lepšímu a vám při té příležitosti zlomí srdce. Zní to tvrdě? Tak si počkejte pár písmenek na hodnocení chování muže…. 

Muž hraje tuhle hru jinak, prostě vás využije pro svůj sobecký (fyzicky orientovaný) zájem, kdy bude projevovat po nějakou dobu úsilí, dokud nedostane to, co chce. Nějaké budování citové vazby jej vůbec nezajímá. Vy si tento dočasný zájem ve své naivitě přiřadíte k tomu, že si k vám buduje citovou vazbu. Zatímco on si vás již po prvních 5 minutách po setkání zařadil do škatulky „dobrá jen na sex“, z které můžete být jen těžko povýšena výše – „materiál na manželku“, natož, že byste jej změnila. Tohle vše jsou nepopulární fakta obou pohlaví. V obou případech se nejedná o zdravou feminitu ani maskulinitu, protože každý máme na výběr. K situaci se můžeme postavit čelem a zkrátka dát tomu druhému hodně přímo najevo „Nechci tě na nic víc“. Kolik problémů by se tím vyřešilo… Jenže řada lidí si naopak vybírá cestu manipulace s tím druhým a sleduje hlavně vlastní ambice.

V obou případech vás ten druhý opravdu nemiluje, ale zneužívá ke svému vlastnímu zájmu. Důvodem je, že již samotnou prvotní motivací bylo právě uspokojení vlastních sobeckých potřeb nikoliv hluboký, nesobecký cit. A jelikož vás ten druhý nemiluje, častokrát ve vás probudí pocit, že se mu zkrátka nikdy a ničím nemůžete zavděčit.

Jak poznat, že se druhému nemůžete zavděčit, protože vás ve skutečnosti nemiluje (určeno pro obě pohlaví)?

Jste to vy, kdo neustále vyvíjí nezměrné úsilí, abyste si získali, udrželi přízeň druhého. Snažíte se získat si jeho přízeň a přitom máte pocit, že vám druhý dává nedostatečně najevo (nebo vůbec), že si vás váží, oceňuje, uznává a miluje. Prosím pamatujte si, všechny tyto čtyři atributy naplňuje člověk, co vás naopak miluje, kdy se to děje vše najednou!

Máte pocit, že vztah není vyvážený, protože jste to hlavně vždy jen vy, kdo respektuje, oceňuje, snaží se, projevuje lásku. Díky tomu, jak se vám totéž nevrací, vyvolává to ve vás pocit vlastní nedostatečnosti, neuspokojení z celé situace, osoby a svého života.

To vše vás může dostat do koloběhu, že se snažíte být ještě lepším, chovat se ještě lépe nebo se začít měnit či všelijak předstírat, abyste vždy vyhověli očekáváním druhého. Díky tomu postupně ztrácíte vlastní identitu a mnohé, co ji utváří. Bohužel ani to nevede k úspěchu v tom smyslu, že by vás druhý „vzal na milost“ a začal milovat, jak si zasloužíte. Časem to vše ve vás zákonitě vyvolá pocit, že nejste dost dobří takoví, jací jste. Dopad na vaši sebeúctu a pocit štěstí, jaký to bude mít, může být velmi silný a logicky povede k vaší dlouhodobé frustraci a k pocitům zklamání.

Jak se projevuje / chová člověk, kterému se nemůžete zavděčit?

Člověk, který vás nemiluje o vás neprojevuje zájem ve velmi podobné / stejné intenzitě, četnosti a kvalitě, jako vy. Nevidíte, že by se vám snažil vracet nic z vašeho úsilí zpět. Především jen bere.

Člověk, co vás nemiluje neprojevuje zájem o vaše osobní potřeby, pocity, natož názory. Nevnímáte z jeho strany dostatečný či takřka žádný respekt. Naopak vnímáte odmítavé chování, častou nevraživost v podobě řady negativních emocí, názorů směrem k vaší osobě. Setkáváte se často s neohleduplností, nedostatkem laskavosti, empatie, zlobou, pohrdáním, v extrémním případě s ponižováním, nadávkami.

Druhý vás neustále kritizuje, něco vám vyčítá, pořád na vás hledá nějaké chyby, nedostatky. Obecně se u vás zaměřuje na to, co je na vás špatné – jako by snad neviděl vaše pozitivní stránky, činy bez ohledu na to, jaké obrovské úsilí, krásná gesta směrem k němu děláte.

Ze strany druhého vnímáte neochotu s vámi komunikovat, rozhodně vůči vám „netrpí aktivním nasloucháním“. Naopak se vyhýbá komunikaci o pro vás důležitých či bolestných tématech. Komunikace ze strany druhého opravdu nepřipomíná otevřenou, upřímnou, vzájemně ohleduplnou diskuzi. Navíc v mnoha případech se druhý vyhýbá sdílení svých pocitů.

Druhý vám poskytuje jen velmi omezenou emocionální podporu či praktickou pomoc. Naopak můžete často vnímat, že když něco chcete vy, druhý se tak nějak záhadně „vypaří“, vzdálí či vás opustí v momentě, když jej nejvíce potřebujete.

Jaké jsou pro druhého motivace k takovému chování?

Ten, kdo vás zneužívá, umí velmi dobře číst vaše emoce, neboť právě díky tomu je zvládne tak skvěle využívat ve svůj prospěch. Cílem je si nad vámi udržet kontrolu. K udržení kontroly druhý využívá citového vydírání, vyvolávání vašeho strachu z jeho absence, ztráty, nespokojenosti či nejlépe pomocí citové závislosti. Vůbec se nezajímá o vaše přání, pocity, natož o nějaké vaše hranice, co doslova ignoruje, jako nepodstatné.

Druhý sleduje vlastní prospěch, kdy k tomu využívá vašeho úsilí, času, energie, zdrojů, aniž by vám to vracel adekvátně zpátky.

Všemi možnými prostředky i prostřednictvím zmiňované manipulace, zmiňovaného citového vydírání, se snaží ovlivnit vaše uvažování, rozhodování, jednání ve svůj vlastní prospěch. Při této manipulaci a zneužívání, se druhý často / vždy postará o to, aby ve vás vyvolal pocit zodpovědnosti za jeho nedostatky, které na vás přenese. Ale on se nezastaví jen u toho. Zároveň ve vás vyvolá pocit viny a samozřejmě se díky takovému chování zcela vyhne jakékoliv odpovědnosti za vlastní nevhodné chování či rozhodování.

Našli jste se v tomto článku? „Vezměte nohy na ramena“ nebo vyhledejte pomoc na cestě za svým uzdravením..

A pokud hledáte opravdu rychlou a efektivní pomoc, pak byste měli vyzkoušet mou unikátní službu – transformační program „3 měsíce s Mirkou“. Během pouhých 12 hodin vám tato služba může radikálně změnit váš život a vztahy. Mým cílem je vám pomoci dosáhnout úspěchu a štěstí, a to vše bez zbytečného čekání. Proto neváhejte a objednejte se na 15 min rozhovor zdarma, kde vám ráda prozradím, co pro vás mohu udělat! Více informací > zde

Chcete si zlepšit svůj život a vztahy? Hledáte efektivní pomoc od profesionála, který má všechny potřebné nástroje a zkušenosti? Pak byste se měli přihlásit k odběru mého newsletteru, kde získáte exkluzivní přístup k nejnovějším videím a radám o osobním rozvoji a vztazích, stejně jako nejnovější mimořádné cenové nabídky na mé služby. A jako bonus získáte informace o tom, jak vám mohu pomoci. A to není všechno –  získáte okamžitou slevu ve výši 10% na všechny mé služby!

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s efektivní transformaci života, vztahu a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, účinně a na velmi hluboké úrovni.

Citové vykořisťování

Vykořisťování