Vztahy a sebepoznání 3 měsíční transformační program

Poznáváte se v tom ? Už nějakou dobu se snažíte zlepšit svůj vztah prostřednictvím čehokoliv / kohokoliv a ono to stále nepřináší výsledky? 

 

Nedokážete se vymanit z bolestivých pocitů, které vám přinesl rozchod a zase se začít těšit ze života?

 

Co, když by vám někdo řekl, že to vše lze změnit a vyřešit do 3 měsíců? 

Unikátní spojení čísté, nefalšované astropsychologie s CBT terapií, koučinkem a psychologií

Hluboké, prokazatelné, rychlé změny.
 
Skutečné prožitky, zkušenosti a náplň, která z vašeho života, vztahu vytvoří výjimečné, mistrovské dílo, pod kterým bude můj nezapomenutelný podpis... A to vše stále s velmi lidským přístupem.

Jak to vše dělám?

Využívám všeho, o čem vím, že za dané situace opravdu funguje, přinese vám konkrétní rady, postupy a bude mít prokazatelné, rýchlé výsledky.  Kombinuji metody z oblasti psychologie, koučinku a především kognitivně behaviorální terapie. Mým osobním cílem je kromě vyřešení problémů klienta a zprostředkování hmatatelných výsledků.

Na prvním místě jste vy a já z toho "vy" umím dostat to nejlepší, radikálně změnit váš život, vztah a to pouze do 12 hodin díky transformačnímu programu "Vztahy a sebepoznání"
 

Se mnou nebudete ztrácet svůj čas...

Výhody oproti konvenční terapii

Rychlejší

Efektivnější

Levnější

Lidštější

Online vedení v délce 3 měsíců zaměřeno na vztahy s Mirkou Bittner

Mirka Bittner z dusevnipotrava.cz

O Mirce Bittner - upřímný komentář k vlastní osobě " rozhodně jsem neobyčejný kouč"

I also provide therapy in English

 • Mé osobní kvality: přímost, odvaha, vytrvalost, pozitivita, pravdomluvnost, velká míra emocionální inteligence, velká přizpůsobivost, celkový rozhled a osobní přístup, který je naplněn velkou angažovaností směrem ke klientovi.
 • Pobývám v zahraničí, odkud jsem pokračovala ve svém dalším profesním vzdělávání v psychologii a CBT. Vzděláni: Psychologie - University of Maryland Global Campus. CBT therapy - Centre of Excellence.
 • Mezi mými klienty můžete najít: VŠ pedagogy, bývalého ředitele Národní knihovny ČR, managery, majitele firem. Dále z oblasti hudby, modelingu, umění, sportu a politiky. Dále z oblasti HR, managementu, zdravotnictví, reklamy, tv.

Zde mě můžete vidět na krátkém videu, kde dávám radu, jak komunikovat s protějškem

Reference "Vztahy a sebepoznání 3 měsíční transformační program"

Životní situace, s kterými vám pomohou "Vztahy a sebepoznání 3 měsíční transformační program" a kde mám velké osobní, profesní zkušenosti

 • Neschopnost komunikace ve vztahu a konflikty ve vztahu
 • Problémy navázat či udržet vztah
 • Rozchod a hledání vlastní identity
 • Klienti s obavami, úzkostmi, pocity viny, nedůvěrou, problémy odpouštět a lehkými depresemi
 • Toxické vztahy, žárlivost protějšku, citová závislost na protějšku či na kontaktu s danou osobou
 • Verbálně hrubý, cholerický, narcistický, majetnický, kontrolující protějšek, domácí násilí
 • Nevěra, ztráta důvěry ve vztah či nespokojenost ve vztahu
 • Partnerský vztah s protějškem z jiné kultury
 • Hledání sexuální identity, BDSM
 • Problémy v sexuální oblasti
 • Polyamorní vztahy

Velmi ráda pro vás udělám to, co jsem udělala pro stovky dalších..

 • Pomohu vám přijmout rozchod, posunout se dál a začít si opět užívat života.
 • Pomohu vám zjistit, zda přetrvávat ve vztahu, předám vám jasné rady pro jeho zlepšení.
 • Pomohu vám uvědomit si skutečné příčiny vašich problémů, vyrovnat se s nimi.
 • Zbavím vás depresí, úzkostí, pocitů viny apod. Naučím vás ovládat vlastní myšlenky a porazit vaše obavy.
 • Zbavím vás špatných vztahů, negativních vztahových vzorců. Ukážu vám, jak vypadají zdravé vztahy s druhými a předám vám jasné rady, jak těchto zdravých vztahů v realitě života dosáhnout.
 • Předám vám informace, jak identifikovat vyrovnaného partnera.
 • Získáte do svého života lepší vztahy, kde budete přijímáni a milováni proto, jací jste. Naučím vás bránit se proti zneužívání a ovládání druhých.
 • Naučím vás správně komunikovat ve vztazích, předám vám umění toho, jak přimět druhé, aby s vámi lépe komunikovali. Naučím vás, jak se "hádat" efektivně a jak řešit konflikty obecně.
 • Pomohu vám vypořádat se s nevěrou partnera, žárlivostí, s nedůvěrou ve vztahu a otevřeným vztahem.
 • Mohu vám předat řadu triků, jak si zpestřit sex.

A to vše do 3 měsíců! Potom už nebude stát na místě...

Do 3 měsíců společně změníme váš život, vztah protože má upřímná slova a jasné rady, postupy přináší rychlé výsledky nejen v přítomnosti, ale především pro vaši budoucnost 

 

Nestavím vzdušné zámky, ale spoluvytvářím prokazatelné výsledky, změny

Něco důležitého vám chci napsat, zamyslete se..

 • Do teď jste si myslel/a, že musíte být dokonalý/á a dělat vše dokonale, protože pak teprve dokážete zvládnout všechno s tím nejlepším možným výsledkem. Ovšem ani to "dobré" není nikdy dost.. Vždy musíte být ještě lepší... Teprve pak si přeci zasloužíte nějaké ocenění, kterého by ale z vaší strany nemělo být moc, neboť to je přeci samolibost a namyšlenost..
 • Dělat chyby je špatné, nesnášíte je, chcete je zastavit, protože vás plní výčitkami...
 • Měl/a byste se umět mít dokonale rád/á, abyste dokázal/a přijímat všechny podoby lásky, i když je toxická, nenaplňující. Když se přeci budete mít rád/a, nikdy se vám nestane, že vám budou ubližovat reakce druhého a rozhodně nikdy už nespadnete do vztahu, kde budete někoho zachraňovat..
 • Musíte vypadat, chovat se, jako všichni ostatní a dělat, co všichni ostatní.. Protože, když byste to dělal/a po svém, cítíte pocity viny..
 • Když budete naplňovat očekávání druhých, oni vás budou mít vždy rádi kvůli tomu, jaký/á jste a ne kvůli tomu, co pro ně děláte. Slovo "ne" je pro vás zapovězené, stejně jako myslet na sebe. Protože myslet na sebe, dovolovat druhým vás využívat, čekat na jejich ocenění, pozornost, je přesně to, o čem si myslíte, že takhle se získávají reálné sympatie a láska druhých..
 • Cítíte nutnost dávat své potřeby na druhé místo.. Jenže i přes tu vší oběť, nepřichází ocenění.. Díky tomu trpíte pocitem, že nejste dost dobrý/á, a když druzí nevidí, neoceňují vaše oběti, připadáte si nemilovaní a neustále se pak porovnáváte s druhými..
 • Myslíte si, že říkat druhým "ne", musí vždy vést ke konfliktu. A z toho důvodu je lepší vždy dělat a říkat, co druzí chtějí a své pocity potlačit..
 • Když najdete své poslání, tak se vám už nikdy nestane, že byste se cítil/a vyhořelý/á, vyprahlý/á..
 • Máte rád/a ocenění druhých, protože to zvyšuje vaše sebevědomí. Takže motorem vašeho činění je získávat si ocenění druhých a měřítkem vašich kvalit, výkonu je, co si o vás myslí druzí..
 • Nenarodil/a jste se s vytrvalostí a tu se přeci nelze naučit... Stejně, jako překonávat překážky..
 • Myslíte si, že mít krásu, peníze, dobrou práci a protějšek, tak konečně dosáhnete spokojenosti...

 Když byste toho všeho dosáhli budete konečně štastný/á..?

Ne nebudete.. Protože nic, jako trvalá spokojenost neexistuje. Nic, jako dokonalé štěstí, sebepřijetí, sebeláska neexistuje, neboť žijeme ve světě, kde není nic kolem neměnné.. a nejsme to ani my.

 

Jenže i přesto se můžete naučít být velmi často spokojený/á.. Kdy bude více dnů, kdy budete šťastný/á a těšit se ze života.. , nežli těch dnů, co nestojí za nic.

Tohle je pravda, kterou vám málokterý profesionál řekne... Já se ji nebojím říct, protože už 16 let dle této pravdy žiji.. 

A za tu dobu jsem se přestěhovala do zahraničí, založila společnost v zahraničí, přestala být "nevěstou na útěku".. 🙂 a rozhodně neřeším, co si o mně kdo myslí.. Protože nemohu a nechci uspokojit všechny. 

Proč? Někdo jiný nežije můj život.. a nikdo nežije ani ten váš..

Potřebná délka vedení a přůběh

 • Délka vedení je velmi závislá na vašich schopnostech, jak rychle dokážete v realitě života uplatnit všechny rady, postupy, které vám předám. Zároveň se odvíjí od množství a složitosti vašich problémů. Průměrně se mnou klienti spolupracují 2 měsíce.
 • Během vstupního 15 minutového nezávazného rozhovoru analyzuji konkrétní cíle, na kterých budeme společně pracovat. Během průběhu naší spolupráce je vvyhodnocovat a v případě potřeby si stanovíme nové cíle. Všechny dílčí konzultace jsou směřovány k postupnému vyřešení, zlepšení vaší situace.
 • Budeme se potkávat pravidelně jednou týdně online. Konzultace obohacuji domácími úlohami, samostatnou prací, která má za cíl vám pomoci se co nejrychleji a nejúčinněji posunout v řešení vašich problémů. Jestliže jste ve vztahu, v počátku vedení získáte partnerský astrorozbor, který vám pomůže pochopit partnerskou dynamiku, vaše osobnosti a perspektivu. Pokud jste single, v počátku vedení získáte svůj astrorozbor, který vám pomůže odhalit své negativní, pozitivní vzorce chování a potenciál.
 • Pokud to budete potřebovat, poskytuji i "emergency podporu" mimo konzultace, kdy klienta v případě nutnosti velmi rychle vrátím zpět na správnou cestu.
 • Po předchozí domluvě můžeme dobu vedení prodloužit nebo zkrátit.

Objednejte si vstupní hovor délce 15 minut, ráda vám vysvětlím, co právě pro vás mohu udělat!

Online kamera

Skype, Whatsap, Viber, Zoom, Google Meetings

Telefonický hovor

Po uhrazení konzultace, získáte tel. číslo
Vztahy a sebepoznání 3 měsíční transformační program
24000 Kč (947€)
V ceně 3 měsíce vedení Mirkou Bittner. 1 konzultace týdně v délce 1 hodiny (celkově 12 hodin za 3 měsíce). Veškerá vedlejší komunikace + úlohy podporující vaše uvědomění a pokrok, veškerou potřebnou komunikaci navíc mimo konzultace. Vstupní dotazník, hloubkový astropsychologický rozbor - Astrorozbor vašeho charakteru odhalující vaše pozitivní + negativní vzroce chování, potenciál zdarma nebo partnerský astrorozbor zdarma v cenně 2990 Kč / 129€ .
Jednorázová platba za 3 měsíce
Přes kameru či telefonicky
Vztahy a sebepoznání 3 měsíční transformační program - rozpočítáno na 3 platby
8000 Kč (315,6€)
V ceně 3 měsíce vedení Mirkou Bittner. 1 konzultace týdně v délce 1 hodiny (celkově 12 hodin za 3 měsíce). Veškerá vedlejší komunikace + úlohy podporující vaše uvědomění a pokrok, veškerou potřebnou komunikaci navíc mimo konzultace. Vstupní dotazník, hloubkový astropsychologický rozbor - Astrorozbor vašeho charakteru odhalující vaše pozitivní + negativní vzroce chování, potenciál nebo partnerský astrorozbor zdarma v cenně 2990 Kč / 129€ .
Měsíční platba - na splátky
Přes kameru či telefonicky

Máte otázky?

Napište mi na e-mail:

info(@)dusevnipotrava.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů