Závislost na sociálních sítích

Závislost na sociálních sítích – trpíte jí?

Závislost na sociálních sítích se mi upřímně vyhýbá, ačkoliv se sítěmi musím pracovat posledních 13 let. Mám neskonale ráda ty momenty, kdy předstírám, že jsem náhodou doma zapomněla telefon, protože nesnáším být otrokem čehokoliv.  Jedinou výjimkou je milování, protože to do organismu vyplavuje spoustu hormonů, které nám jsou velmi prospěné. Otravuje mě koukat na příspěvky spousty lidí, můj okruh lidí, co sleduji je upřímně velmi malý. A že bych ujížděla na porovnání svých fyzických atributů s nějakou jinou sdílející? Mě vůbec nebaví soutěžit s nikým – jen se sebou, natož něco někomu dokazovat. Vyhledávat a sledovat videa pro pobavení je pro mě povrchní zábava a tedy absolutní ztráta času. Asi jsem spadla z nějaké cizí planety, že? Já vím, takhle to má čím dál méně lidí.. Faktem totiž je, že dnešní společnost se potýká s absolutně novým fenoménem 21 století, na který nás nikdo nepřipravil. A tento vliv je tak silný, jako je ovlivnitelná naše mysl. Tento vliv je tak hluboký, kam sahají naše strachy, nejistoty a potřeba být neustále zabaven…

Je to imaginární svět kam můžeme utéct pokaždé, když je reálný život zrovna nudný, nejsou v něm podněty, když v něm trpíme. Sociální sítě byly vyvinuty lidmi, kteří si uvědomili, jak mozek náš všech touží po drama a sexu – v jakékoliv extrémní podobě. Protože extrém v nás vyvolává intenzivní emoce a myšlenky, které nás budou motivovat je opakovaně vyhledávat. Tímto způsobem přesně vzniká postupná závislost. Sociální sítě byly vyvinuty tak, aby poskytovaly uživatelům okamžité odměny. Každý komentář, like, sdílení nám přináší pocit uznání vlastní hodnoty a potvrzení správnosti našeho chování. Přitom se do našeho mozku vyplavuje dopamin, který je právě spojen s pocitem odměny. A to vše může být pro některé lidi tak návykové, že je to začne motivovat k nadužívání sociálních sítích.

Nebezpečí sociálních sítí tkví ale i v tom, že vyvolávají naše nevědomé chování, co ještě více zvyšuje jejich užívání. Všechny ty nastavené notifikace, které nám zvukem oznamují nové příspěvky, zprávy, v nás vytváří neustálou potřebu prověřování a kontroly. I toto chování zvyšuje vznik závislosti, kdy se člověk stane závislým na neustálém prohlížení sociálních sítí.

Když ještě dotyčný člověk začne prostřednictvím sociálních sítí takto „řešit“ své negativní emoce, pocity osamělosti či stresu namísto, aby jim čelil, a začne se obracet k sociálním sítím kdykoliv se cítí špatně, vytvoří si únikový mechanismus, který má přitom jepičí život, a může vést k vzniku závislosti.

Sociální sítě poskytují perfektní prostředí pro srovnání se s druhými, které je jen přenesenou formou řešení toho „a co si o mně myslí ti druzí“. Fakt je ten, že by vám to mělo být zcela ukradené, protože vy nejste ti druzí a druzí nežijí váš život, stejně, jako vy ten jejich. Ovšem zkušenost je nepřenositelná.

Nicméně vidění „zdánlivě dokonalých životů, úspěchů“, vyvolává u řady uživatelů potřebu se vyrovnat druhým, protože „vy jste přeci málo“, když neprezentujete to samé, jako ostatní. Vědomí vlastní nedostatečnosti pak může rovněž posilovat vaše nutkání investovat svůj čas do sociálních sítí a o to snadněji můžete sklouznout k závislosti. Fakt, že sociální sítě poskytují prostředek k získání našeho instantního uznání ze strany ostatních může vést k co největšímu počtu interakcí, sledujících, kdy i to samozřejmě podporuje závislost.

Díky sociálním sítím se hodnota člověka začala odvíjet a měřit dle počtu přátel, lajků a interakcí. Sociální sítě jsou plné všelijakých návodů na vše možné, norem chování, dále módy a trendů. Lidé pociťují motivaci tomu všemu vizuálně odpovídat, protože jejich mozek si při opakování téhož stále dokola vytvoří představu – vlastní přesvědčení, že „takto je to normální“. Tento nehmatatelný sociální tlak na prezentaci může vést u mnoha jedinců k potřebě přizpůsobit se, aby vyhověli. I to je může motivovat trávit stále více času na sociálních sítích a upravovat sebe, svůj profil tak, aby odpovídal očekáváním společnosti a oni získali „vytouženou odměnu“.

Aby toho nebylo málo, sociální sítě mohou být propojeny s očekáváními vaší okolní společnosti či kultury. Protože přeci, když mnoho lidí vnímá, jako normální být často přítomen na sociálních sítích, sdílet tam první poslední, i vy musíte být, jako „ovce“ následující stádo. Protože pocit vyloučení, odlišnosti, může vyvolávat tlak druhých na to, abyste se přizpůsobili ostatním, kdy ovšem, jak jsem už uvedla ani jeden z nich nežije váš život. Lidé se navíc často obávají toho, že nesledováním sociálních sítí přijdou o zajímavé, důležité události, zprávy nebo zážitky.

Já bych vám doporučila zeptat se sebe samotného, jakou reálnou, hmatatelnou hodnotu to vše přináší vašemu životu? Mění se váš život v realitě k lepšímu díky sledování sociálních sítí? Máte lepší práci, dobrého partnera / vztah, koníčky, máte se více rádi? Zmizely vaše pocity nejistoty? Jestliže je odpověď ne, uvědomte si prosím, že za tím vším je pravděpodobně hlavně váš strach z toho, že vám uteče něco chvilkově rozptylujícího, zatímco vám přitom utíká něco důležitějšího – reálný život, kde máte každý den příležitost prožít něco hodnotného, co by vytvořilo vaše dlouhodobé vzpomínky, a přineslo vám skutečný pocit naplnění. I váš strach z toho, že byste mohli něco zmeškat navíc podporuje vaše nutkání být neustále online a věnovat enormní čas prohlížení obsahu na sociálních sítích, což může vést opět k vzniku závislosti.

V dnešní době se mnoho sociálních interakcí transformovalo do online prostoru, kdy tomu pandemie Covidu zrovna nepomohla, ovšem pro majitele sociálních sítích a všech vlastníků akcií, to byly doslova žně. Lidé se ještě o to více začali obracet na sociální sítě, jako na prostředek k navazování, udržování vztahů, komunikace, kontaktu s druhými. I tento aspekt může jen posilovat závislost na sociálních sítích.

Sociální sítě jsou navrženy tak, aby byly návykové, protože jejich chod vynáší miliardy dolarů, jenže rovněž mohou ničit lidské životy, vztahy a tento velmi nehezký fenomén bude jen časem posilovat. Snahy nás přenést v co nejbližší budoucnosti do zcela virtuálního světa může sice přinést zajímavé obchodní příležitosti, ale také zdevastovat sociální interakce, mezilidské vztahy, duševní a fyzické zdraví, osobní rozvoj a produktivitu v reálném životě. Sociální sítě obsahují návykové prvky designu, nekonečné prezentování novinek, upozornění vytvářejí pocit, že „něco zajímavého“ se může objevit doslova každou vteřinu a to jen posiluje tuto závislost a zvyšuje čas, co trávíme na sociálních sítích. A to se raději nezmiňuji o falešných zprávách, překrucování pravdy v imaginárním světě, kde každý má „svou pravdu“ a často velmi zapomíná na to, že tato pravda je často subjektivní – nikoliv objektivní.

Jaké jsou vysledované negativní dopady a projevy sociálních sítí?

Závislost na sociálních sítích se projevuje nadměrným množstvím času online a protože si toho všimli i tvůrci našich smart phonů, vložili do našich telefonů informace o tom, kolik času trávíme u obrazovky. Není již to samo o sobě zarážející?

Závislost na sociálních sítích se projevuje neustálým kontrolováním aktualizací, k časté / neustálé přítomnosti na sociálních sítích, interakcí s příspěvky. To vede ke ztrátě soustředění, snížení kognitivních schopností (paměť, kreativita, učení) a schopnosti udržovat dlouhodobou pozornost. Díky tomu začneme postupně odsouvat skutečné důležité, hodnotné aktivity či povinnosti a náš výkon je celkově oslaben.

Negativní dopady sociálních sítí

Závislost na sociálních sítích vede k neefektivnímu hospodaření s časem, kdy hodiny, které trávíme prohlížením obsahu vedou ke ztrátě času, který nám ale nikdo nevrátí zpět.

Přílišné trávení času na sociálních sítích ovlivňuje, zasahuje do naší schopnosti, jak navazujeme a udržujeme osobní vztahy, stejně, jako jejich kvalitu, která může být časem tak narušená, že to vztah zdevastuje. Závislost na sociálních sítích vede k problémům udržovat zdravé mezilidské vztahy mimo online prostředí. To vše přitom paradoxně může vyvolávat pocit izolace v reálném životě, neboť vztahy v imaginárním světě nemohou být nikdy tolik smysluplné, naplňující, autentické, jako osobní vztahy.

Díky závislosti na sociálních sítích nejsme plně, dostatečně zapojeni v reálném životě a snižujeme kvalitu svých osobních interakcí, které přitom máme k dispozici. V extrémním případě můžeme ztrácet zájem o skutečné setkávání, kdy budeme preferovat virtuální komunikaci. Mezi námi přesně tam se nás snaží tvůrci technologií, aplikací a platforem dostat. A je úplně fuk, jaké „vysoké poslání“ na to napasují.

Závislost na sociálních sítích vede ke ztrátě či při nejmenším ohrožení soukromí. V extrémním případě se vystavujeme kyberšikaně, ohrožení našich osobních údajů, krádeži našeho digitálního vlastnictví, identity. Dopady, jaké to následně má na náš reálný život, na naše duševní zdraví, vztahy s druhými, se zrovna nikde moc nezmiňuje.

Lidé trpící závislostí na sociálních sítích trpí vyšším rizikem vzniku úzkostí, depresí a pocitů osamělosti. To je vyvoláno právě srovnáváním se s ostatními, kteří mají „v popisu práce“ nám překládat nereálný, dokonalý obrázek, co vede ke vzniku našeho nekonečného pocitu vlastní  nedostatečnosti, k problémům se sebevědomím, nakonec k potřebě neustále vytvářet náš vlastní „dokonalý obrázek“, kterým bychom si získali uznání či jakoukoliv pozitivní zpětnou vazbu. Postupem času se proto stáváme závislými na potvrzení a schválení ze strany druhých. Kdy se naše vlastní sebeúcta a sebevědomí odvíjí především od vnější validace naší existence.

Vlivem dlouhodobě stráveného času u obrazovek našich telefonů, můžeme trpět vizuální vyčerpaností díky častému vystavování se modrému světlu, který vědecky potvrzeno ovlivňuje kvalitu našeho spánku, naruší jeho cyklus a může vést k nespavosti. Důvodem je, že modré světlo ovlivňuje tvorbu melatoninu hormonu ovlivňující regulaci spánku. Další samozřejmostí pak může být nedostatek pohybu a na to navazující problémy s fyzickým zdravím.

Nebezpečná hra

Mezi sledovateli našich sítí se velmi času objevují uživatelé, kteří sledují náš profil s velkým zájmem, ale přitom by nás v realitě života neoslovili. Jestliže s tím máte osobní zkušenost, že vy jste v roli toho, kdo sleduje někoho, kdo se vám velmi líbí. Ráda bych vás upozornila, jak může toto chování ovlivnit váš vznik závislosti na sociálních sítích.

Jestliže trávíte nadměrný čas prohlížením daného profilu, fotek, příspěvků, vaše schopnost soustředit se na reálný život může být pochopitelně snížena, což ovlivní vaše skutečné vztahy. Navíc ze sledování této osoby si může vytvořit svůj osobní „imaginární způsob komunikace“, aniž byste s s danou osobou vůbec komunikovali o svých skutečných motivacích, zájmech nebo o naplnění svých citových potřeb. To vše může vést ke vzniku závislosti na sociální síti. Jestliže v tomto pasivním – povrchním sledování najdete alespoň nějaké uspokojení, vaše motivace k aktivním, skutečným, hodnotným více uspokojivým interakcím v reálném životě, bude znatelně snížena. Jako zpětný efekt se dostaví pocit osamělosti v reálném životě.

Navíc sledováním profilu této osoby si můžete vytvořit jakousi iluzi intimního vztahu, protože díky jejich ochotě odhalit své soukromí, získáte přístup k jejich osobním informacím a soukromým okamžikům. Pokud se to vše děje, zatímco jsme v partnerském vztahu může to vést ke katastrofě, kdy začnete srovnávat vašeho stávajícího – reálného partnera s ideálním obrazem, který jste si vytvořili na základě povrchního sledování člověka na sociální sítí. To vše nakonec může vést ke zklamání a nespokojenosti s vaším současným vztahem.

Je pochopitelné, že pokud si vytvoříte zidealizovaný obraz o sledované osobě na sociální síti a náhodou získáte příležitost být v kontaktu, či zkrátka seberete odvahu, daná realita nemusí vůbec odpovídat vašim vytvořeným představám a očekáváním.

Zidealizovaný obrázek o dané osobě je ovšem nebezpečný i kvůli tomu, že může negativně ovlivňovat vaše potenciální vztahy v reálném světě. Pasivní sledování dané osoby nepřináší příležitosti rozvíjet vaše komunikační, sociální dovednosti ve vztahu. Neučí  budovat, růst společně s partnerem.

Sociální sítě bez výjimek podporují fiktivní prezentaci životů a identity, které by měly vypadat dle obecně přijímaných představ na sociálních sítích. To může bránit ke vzniku autentického propojení s ostatními a ztráty důvěry mezi lidmi. Vliv sociálních sítí může být velmi škodlivý a je třeba jej začít brát opravdu vážně.

Na tento článek naváži i ve svém připravovaném podcastu, jak se s touto závislostí poprat. Můj podcast můžete sledovat > zde

Chcete si zlepšit svůj život a vztahy? Hledáte efektivní pomoc od profesionála, který má všechny potřebné nástroje a zkušenosti? Pak byste se měli přihlásit k odběru mého newsletteru, kde získáte exkluzivní přístup k nejnovějším videím a radám o osobním rozvoji a vztazích, stejně jako nejnovější mimořádné cenové nabídky na mé služby. A jako bonus získáte informace o tom, jak vám mohu pomoci. A to není všechno –  získáte okamžitou slevu ve výši 10% na všechny mé služby!

A pokud hledáte opravdu rychlou a efektivní pomoc, pak byste měli vyzkoušet mou unikátní službu – transformační program „3 měsíce s Mirkou“. Během pouhých 12 hodin vám tato služba může radikálně změnit váš život a vztahy. Mým cílem je vám pomoci dosáhnout úspěchu a štěstí, a to vše bez zbytečného čekání. Proto neváhejte a objednejte se na 15 min rozhovor zdarma, kde vám ráda prozradím, co pro vás mohu udělat! Více informací > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s efektivní transformaci života, vztahu a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, účinně a na velmi hluboké úrovni.

Závislost na sociálních sítích

Posedlý pár sociálními sítěmi