Život nemá návod k použití

Existence je poplatná všemu a všem, živým tvorům i neživým věcem a jevům. Život je ovšem privilegium, které každý nemá, ale opravdu žít umí jen vyvolená část lidské populace. Skutečně žít a život prožít, cítit a vnímat ho všemi póry svého těla, vědomě ho ovlivňovat a řídit, je výhrada mála z nás. Ruku na srdce, přiznejme si to…

Veselme se, radujme se

Na světě je velká spousta radostí. Radost z toho, že jsme tady, že máme kolem sebe své blízké lidi, že máme dobrou práci a střechu nad hlavou. Radostné jsou okamžiky setkání, chvíle lásky, moment narození nového tvora, jedničky na vysvědčení nebo třeba jenom vteřiny krásného fantazírování. Z radosti skáčeme do výšky, kupujeme dárky, zpíváme a tančíme, líbáme se a říkáme milá slova. Těšíme se na každou malou, byť obyčejnou radost, protože ve všedním dni je i ona svátkem.

Jen tak si žít má i stinné stránky

Na světě je vedle radostí též docela hodně starostí. Máme starost o zdraví, o život dětí, strachujeme se o místo nebo o nedostatek prostředků. Obavy ze současnosti a budoucnosti sužují lidi, kteří mají různé trable, potíže, nemoci. Jsou mezi námi i tací, kteří hlásají do světa, jak jsou šťastní, spokojení, že jim nic nechybí a že mají snad úplně všechno, čeho kdy v životě chtěli dosáhnout. Ale i v jejich hlavě se může krčit malý stín pochybnosti a strachu, třeba že o to přijdou. Obava však není negativní pocit, její přirozenost nás nutí bdít nad sebou samými i nad ostatními a vyvarovat se zlu, nehodě, nebezpečí či špatným vlivům.

Každá dobrá věc má cenu zlata

Na světě a kolem nás je spousta laskavosti. Ne všichni lidé jsou sobci a lhostejné, bezpáteřní bytosti. Ne všichni hledí jenom na svůj prospěch, na svůj život a chtějí to nejlepší jenom pro sebe a svoje rodiny. Laskaví lidé to nemají sice napsáno na čele, ale přesto je úplně jednoznačně poznáme i v tisícihlavém davu. Laskavost září jako světlo svíce a cítíme ji na své kůži. Laskavý člověk má dobré oči, kterými neuhýbá. Má také dobrou duši, která nesnese příkoří, nespravedlnost a je ochoten kdykoli podat pomocnou ruku. Ne každý člověk je laskavý.

Braňme se tomu, co nás požírá

Na světě se také čím dál víc roztahuje nečinnost a lhostejnost. Klamou nás dennodenně rafinovanými převleky a umějí se tiše plížit kolem nás, aniž bychom je zpozorovali, rádi vklouznou i do jiných těl. Potom zcela nepokrytě páchají ty největší možné škody, které se těžko napravují. Jindy zas mnoha slovy, kterými se halí do drahého a lživého hávu, se snaží pohltit co nejvíce obětních beránků, zřejmě abychom si byli všichni podobní a rovní, nevyčnívali z davu. Komu je všechno jedno, ten je však ztracen.

Tři dobré sudičky

Radost – bezbřehá, starost – přirozená a laskavost – vzácná jsou naše sudičky, které nás provázejí od kolébky. Ta poslední, lhostejnost – stará, zlá, protřelá se belhá za svými sestrami s neblahou kletbou. Naštěstí už z pohádek známe, že i prokletí lze zlomit, porazit. Jak? Univerzální návod na život v porodnici nedávají, takže je to na vás.