Zklamání

Zklamání, jak se podepisuje na novém vztahu?

Zklamání – Osobně to nazývám, jako stopy – neboli špatné zkušenosti, které na nás zanechaly předchozí vztahy, co mohou v různé podobě dopadat na vztah nový. Tento problém se týká obou pohlaví. Tyto stopy přináší napětí do vztahu, zbytečná nedorozumění, konflikty, nejistotu, která může časem nový vztah zcela narušit. 

Jaké všechny špatné zkušenosti se mohou odrazit na vašem novém vztahu

Jestliže jste se v předchozích vztazích setkali s nevěrou, v novém vztahu můžete trpět problémy s navázáním důvěry. Víte mnoho vztahů začíná bohužel se špatným motivem, kdy obě pohlaví nevnímají důležitost míry spojení, ale místo toho si druhého prostě z různých důvodů zvolí. Často se to děje na základech vědomé volby, dle toho, co je pro nás výhodné. Jenže pravda je ta, že na tom lze je těžce vybudovat dlouhodobý vztah opírající se o hluboké city, které by oba motivovaly chovat se ve vztahu dlouhodobě ohleduplně a s respektem.

Právě otázka toho, že si protějšek častěji volíme na základě prozaických důvodů, má za následek, že se o to spíše necháme zlákat do pasti, kdy si nás ten druhý zvolil, nikoliv na základě hlubokého citu a spojení, ale dle vlastní pohodlnosti či výhodnosti. O to spíše pak existuje vyšší riziko, že nás podvede. A to momentálně neberu v potaz rodinné zázemí, genetiku a další faktory.

Protože si toho spousta lidí není vědomá, opakovaně se dopouští chyby v úsudku v tom směru, s kým si začne vztah a na základě čeho vlastně. Takže se pak velmi lehce mohou dostat do situace, že jsou objektem zraňujícího chování, jež povede ke vzniku nedůvěry k budoucímu vztahu. Jako následek se dostaví přístup, kdy přestaneme brát budoucí, potenciální protějšky vážně.

Nedůvěra může vést k neustálému kontrolování nového partnera, obavám, podezíravosti či ke strachu, že se budou opakovat staré události. Při nejmenším se může objevovat jistá opatrnost v novém vztahu, nebo uzavřenost, potřeba chránit své emoce, abyste se vyhnuli další špatné zkušenosti.

Jestliže jste v předchozím vztahu zažili problémy s komunikací, toxické hádky, můžete díky tomu trpět sklony vyhýbat se v novém vztahu konfliktům, trpět obavami sdílet svá očekávání, pocity, potřeby. Bohužel to vše může eskalovat v podobě, že budete trpět problémy vybudovat vzájemné porozumění.

Opakovaná zklamání z předchozích vztahů mohou pochopitelně ovlivnit vaše budoucí očekávání z nového vztahu. Do vaší mysli se dostane pesimismus, negace nebo skepticismus, s kterým budete očekávat či se obávat, že nový protějšek bude opakovat stejné chyby, jako předchozí partner / partneři. I to může přinášet napětí do vztahu a narušovat jej.

Jak se vyrovnat s těmito stopami

Zamyslete se nad svými vztahy a vzorci, co se dost možná opakují. Identifikujte, jaké chování ze strany druhého, témata jsou pro vás citlivá. Jaká osobní očekávání mohou ovlivnit váš nový vztah. Velmi jednoduchou a funkční metodou je zamyslet se, jak se asi tak chová partner, který ve vztahu chce prezentovat nezdravé návyky versus zdravé, a pomocí sebereflexe zjistit, jak na tom jste. To samé můžete udělat i v případě nového protějšku. Tato metoda vám pomůže jednoduše identifikovat, jaké vaše reakce jsou založené na minulých zkušenostech, co byste měli dělat lépe a zároveň si uvědomit kvalitu nového protějšku.

Otevřeně, upřímně komunikujte se svým protějškem. Neváhejte sdělit své obavy, pocity i očekávání. Mezi námi, právě jedním z ukazatelů, že to s vámi druhý myslí vážně je jeho / její ochota vám naslouchat. Tato ochota ale musí fungovat samozřejmě oboustranně. Otevřete se a sdílejte své zkušenosti a jak ovlivňují váš přístup k novému vztahu.

Důvěra není automatická, musí se na ní pracovat z obou stran a může trvat nějaký čas nežli je obnovena. To si může vyžadovat trpělivost z obou stran a její budování krok po kroku. Snažte se být otevření v tom, že druhému dáte šanci vám ukázat, že je důvěryhodný a snažte se postupně emocionálně otevírat.

Jestliže vám to moc nejde, neváhejte vyhledat podporu na své cestě. Někoho, kdo vám pomůže získat jinou perspektivu a najít pro vás funkční způsoby, jak se vyrovnat s předchozím zklamáním.

Objevte kouzlo partnerského astrorozboru dle astropsychologie a otevřete brány do perspektivního vztahu plného vzrušení a naplnění. Získáte hluboké poznání o vašem vztahu a odhalíte cestu k dosažení skutečné harmonie a spokojenosti. Nechte se překvapit, co hvězdy prozradí o vaší lásce! Více informací > zde

A pokud hledáte opravdu rychlou a efektivní pomoc, pak byste měli vyzkoušet mou unikátní službu – transformační program „3 měsíce s Mirkou“. Během pouhých 12 hodin vám tato služba může radikálně změnit váš život a vztahy. Mým cílem je vám pomoci dosáhnout úspěchu a štěstí, a to vše bez zbytečného čekání. Proto neváhejte a objednejte se na 15 min rozhovor zdarma, kde vám ráda prozradím, co pro vás mohu udělat! Více informací > zde
A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s efektivní transformaci života, vztahu a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, účinně a na velmi hluboké úrovni.
Zklamání

Zklamání