Změna života - 3 měsíční transformační program

Poznáváte se v tom ? Rok u psychologa, psychoterapeuta, kouče vám sice trochu pomohl, ale na vašem životě se vlastně nic moc nezměnilo. A ten předražený kurz vám sice předal pár informací, ale vlastně stále nevíte, co s tím máte dělat?

 

Ustavičně se trápíte a v životě nejste spokojení?

 

Co, když by vám někdo řekl, že to vše lze změnit a vyřešit do 3 měsíců?

Unikátní spojení čisté, nefalšované astropsychologie s CBT terapií, koučováním a psychologií

Hluboké, prokazatelné, rychlé změny ve vaší psychice.
 
Skutečné prožitky, zkušenosti a náplň, která z vašeho života vytvoří výjimečné, mistrovské dílo, pod kterým bude můj nezapomenutelný podpis... A to vše stále s velmi lidským přístupem.

Jak to vše dělám?

Využívám všeho, o čem vím, že za dané situace opravdu funguje, přinese vám konkrétní rady, postupy a bude mít prokazatelné, rýchlé výsledky.  Kombinuji metody z oblasti psychologie, koučinku a především kognitivně behaviorální terapie. Mým osobním cílem je kromě vyřešení problémů klienta rovněž, aby každý klient, který projde tímto vedením věděl, jak přesně má zacházet s vlastní psychikou a svůj život uměl vést způsobem, aby byl po zbytek života naplňující. 

Na prvním místě jste vy a já z toho "vy" umím dostat to nejlepší, radikálně změnit váš život, a to pouze do 12 hodin díky transformačnímu programu "Změna života"
 

Se mnou nebudete ztrácet svůj čas...

 

Výhody oproti konvenční terapii

Rychlejší

Efektivnější

Levnější

Lidštější

Mirka Bittner

Mirka Bittner z dusevnipotrava.cz

O Mirce Bittner - upřímný komentář k vlastní osobě " rozhodně jsem neobyčejný kouč"

I also provide therapy in English

 • Mé osobní kvality: přímost, odvaha, vytrvalost, pozitivita, pravdomluvnost, velká míra emocionální inteligence, velká přizpůsobivost, celkový rozhled a osobní přístup, který je naplněn velkou angažovaností směrem ke klientovi.
 • Pobývám v zahraničí, odkud jsem pokračovala ve svém dalším profesním vzdělávání v psychologii a CBT. Vzděláni: Psychologie - University of Maryland Global Campus. CBT therapy - Centre of Excellence.
 • Mezi mými klienty můžete najít: VŠ pedagogy, bývalého ředitele Národní knihovny ČR, managery, majitele firem. Dále z oblasti hudby, modelingu, umění, sportu a politiky. Dále z oblasti HR, managementu, zdravotnictví, reklamy, tv.

Zde mě můžete vidět na krátkém videu, kde dávám radu, jak komunikovat s protějškem

Reference "Změna života - 3 měsíční transformační program"

Životní situace, s kterými vám pomohou "Změna života - 3 měsíční transformační program" a kde mám velké profesní, osobní zkušenosti

 • Klienti s obavami, úzkostmi, pocity viny, nedůvěrou, problémy odpouštět a lehkými depresemi
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Toxické vztahy, citová závislost na protějšku a kontaktu s danou osobou
 • Neschopnost komunikace ve vztahu a konflikty ve vztahu
 • Verbálně hrubý, cholerický, narcistický, majetnický, kontrolující protějšek, domácí násilí
 • Nevěra, ztráta důvěry ve vztah či nespokojenost ve vztahu
 • Partnerský vztah s protějškem z jiné kultury
 • Hledání sexuální identity, BDSM
 • Rozchod a hledání vlastní identity
 • Hledání nového partnera
 • Problémy navázat či udržet vztah
 • Problémy v sexuální oblasti
 • Komplikovaný vztah v rodině či s rodiči
 • Sebevražda, potrat, šikana
 • Onemocnění omezující kvalitu života
 • Stereotyp v životě a hledání nových cílů
 • Rozvoj kariéry

Velmi ráda pro vás udělám to, co jsem udělala pro stovky dalších..

 • Zbavím vás špatných vztahů. Ukážu vám, jak vypadají zdravé vztahy s druhými a předám vám jasné rady, jak těchto zdravých vztahů v realitě života dosáhnout.
 • Získáte do svého života lepší vztahy. Naučím vás bránit se proti zneužívání a ovládání druhých.
 • Vy jste na prvním místě. Předám vám všechny potřebné postupy, abyste se naučili správně rozhodovat a řešit všechny životní situace nejen v přítomnosti, ale hlavně pro vaši budoucnost.
 • Zbavím vás depresí, úzkostí, pocitů viny apod. Naučím vás ovládat vlastní myšlenky a porazit vaše obavy.
 • Zbavím vás pocitů vyčerpání a selhávání. Naučím vás, jak získat nové dovednosti potřebné k dosažení vašich konkrétních cílů.
 • Vyřešíme a zlepšíme konkrétní vztahy s druhými.
 • Naučím vás správně komunikovat ve vztazích a předám vám umění toho, jak přimět druhé, aby s vámi lépe komunikovali.
 • Pomohu vám uvědomit si skutečné příčiny vašich problémů a vyrovnat se s nimi.
 • Získáte novou motivaci a inspiraci. Naučím vás, jak v životě dosáhnout toho, co chcete a máte na to.
 • Váš život postavíme na "dráhu" směrem k naplnění, protože změníme jeho náplň.

A to vše do 3 měsíců! Potom už nebude nikdy nic tak strašné, jako to bylo před tím...

Do 3 měsíců společně změníme váš život, protože má upřímná slova a jasné rady, postupy přináší rychlé výsledky nejen v přítomnosti, ale především pro vaši budoucnost 

 

Nestavím vzdušné zámky, ale spoluvytvářím prokazatelné výsledky, změny

Něco důležitého vám chci napsat, zamyslete se..

 • Do teď jste si myslel/a, že musíte být dokonalý/á a dělat vše dokonale, protože pak teprve dokážete zvládnout všechno s tím nejlepším možným výsledkem. Ovšem ani to "dobré" není nikdy dost.. Vždy musíte být ještě lepší... Teprve pak si přeci zasloužíte nějaké ocenění, kterého by ale z vaší strany nemělo být moc, neboť to je přeci samolibost a namyšlenost..
 • Dělat chyby je špatné, nesnášíte je, chcete je zastavit, protože vás plní výčitkami...
 • Měl/a byste se umět mít dokonale rád/á, abyste dokázal/a přijímat všechny podoby lásky, i když je toxická, nenaplňující. Když se přeci budete mít rád/a, nikdy se vám nestane, že vám budou ubližovat reakce druhého a rozhodně nikdy už nespadnete do vztahu, kde budete někoho zachraňovat..
 • Musíte vypadat, chovat se, jako všichni ostatní a dělat, co všichni ostatní.. Protože, když byste to dělal/a po svém, cítíte pocity viny..
 • Když budete naplňovat očekávání druhých, oni vás budou mít vždy rádi kvůli tomu, jaký/á jste a ne kvůli tomu, co pro ně děláte. Slovo "ne" je pro vás zapovězené, stejně jako myslet na sebe. Protože myslet na sebe, dovolovat druhým vás využívat, čekat na jejich ocenění, pozornost, je přesně to, o čem si myslíte, že takhle se získávají reálné sympatie a láska druhých..
 • Cítíte nutnost dávat své potřeby na druhé místo.. Jenže i přes tu vší oběť, nepřichází ocenění.. Díky tomu trpíte pocitem, že nejste dost dobrý/á, a když druzí nevidí, neoceňují vaše oběti, připadáte si nemilovaní a neustále se pak porovnáváte s druhými..
 • Myslíte si, že říkat druhým "ne", musí vždy vést ke konfliktu. A z toho důvodu je lepší vždy dělat a říkat, co druzí chtějí a své pocity potlačit..
 • Když najdete své poslání, tak se vám už nikdy nestane, že byste se cítil/a vyhořelý/á, vyprahlý/á..
 • Máte rád/a ocenění druhých, protože to zvyšuje vaše sebevědomí. Takže motorem vašeho činění je získávat si ocenění druhých a měřítkem vašich kvalit, výkonu je, co si o vás myslí druzí..
 • Nenarodil/a jste se s vytrvalostí a tu se přeci nelze naučit... Stejně, jako překonávat překážky..
 • Myslíte si, že mít krásu, peníze, dobrou práci a protějšek, tak konečně dosáhnete spokojenosti...

 Když byste toho všeho dosáhli budete konečně štastný/á..?

Ne nebudete.. Protože nic, jako trvalá spokojenost neexistuje. Nic, jako dokonalé štěstí, sebepřijetí, sebeláska neexistuje, neboť žijeme ve světě, kde není nic kolem neměnné.. a nejsme to ani my.

 

Jenže i přesto se můžete naučít být velmi často spokojený/á.. Kdy bude více dnů, kdy budete šťastný/á a těšit se ze života.. , nežli těch dnů, co nestojí za nic.

Tohle je pravda, kterou vám málokterý profesionál řekne... Já se ji nebojím říct, protože už 16 let dle této pravdy žiji.. 

A za tu dobu jsem se přestěhovala do zahraničí, založila společnost v zahraničí, přestala být "nevěstou na útěku".. 🙂 a rozhodně neřeším, co si o mně kdo myslí.. Protože nemohu a nechci uspokojit všechny. 

Proč? Někdo jiný nežije můj život.. a nikdo nežije ani ten váš..

Potřebná délka vedení a přůběh

 • Délka vedení je velmi závislá na vašich schopnostech, jak rychle dokážete v realitě života uplatnit všechny rady, postupy, které vám předám. Zároveň se odvíjí od množství a složitosti vašich problémů. Průměrně se mnou klienti spolupracují 2 měsíce.
 • Během vstupní konzultace se analyzují konkrétní cíle, na kterým budeme společně pracovat. Já je budu během průběhu naší spolupráce vyhodnocovat a v případě potřeby si stanovíme nové cíle. Všechny dílčí konzultace jsou směřovány k postupnému vyřešení, zlepšení vaší situace.
 • Budeme se potkávat pravidelně jednou týdně online. Konzultace obohacuji domácími úlohami, samostatnou prací, která má za cíl vám pomoci se co nejrychleji a nejúčinněji posunout v řešení vašich problémů. V počátku vedení získáte svůj astrorozbor, který vám pomůže odhalit své negativní, pozitivní vzorce chování a potenciál.
 • Pokud to budete potřebovat, poskytuji i "emergency podporu" mimo konzultace, kdy klienta v případě nutnosti velmi rychle vrátím zpět na správnou cestu.
 • Po předchozí domluvě můžeme dobu vedení prodloužit nebo zkrátit.

Objednejte si vstupní hovor délce 15 minut, ráda vám vysvětlím, co právě pro vás mohu udělat!

Online kamera

Skype, Whatsap, Viber, Zoom, Google Meetings

Telefonický hovor

Po uhrazení konzultace, získáte tel. číslo
Změna života - 3 měsíční transformační program
24000 Kč (947€)
V ceně 3 měsíce vedení Mirkou Bittner. 1 konzultace týdně v délce 1 hodiny (celkově 12 hodin za 3 měsíce). Veškerá vedlejší komunikace + úlohy podporující vaše uvědomění a pokrok, veškerou potřebnou komunikaci navíc mimo konzultace. Vstupní dotazník, hloubkový astropsychologický rozbor vašeho charakteru odhalující vaše pozitivní + negativní vzroce chování, potenciál.
Jednorázová platba za 3 měsíce
Přes kameru či telefonicky
Změna života - 3 měsíční transformační program - rozpočítáno na 3 platby
8000 Kč (315,6€)
V ceně 3 měsíce vedení Mirkou Bittner. 1 konzultace týdně v délce 1 hodiny (celkově 12 hodin za 3 měsíce). Veškerá vedlejší komunikace + úlohy podporující vaše uvědomění a pokrok, veškerou potřebnou komunikaci navíc mimo konzultace. Vstupní dotazník, hloubkový astropsychologický rozbor vašeho charakteru odhalující vaše pozitivní + negativní vzroce chování, potenciál.
Měsíční platba na splátky
Přes kameru či telefonicky

Máte otázky?

Napište mi na e-mail:

info(@)dusevnipotrava.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů